Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets missionärer ger krishjälp i Phuket och Bangkok

Finska Missionssällskapets missionärer, pastor Suvimarja Rannankari-Norjanen och pastor Jukka Helle, som är stationerade i Bangkok reste igår på begäran av Finlands utrikesministerium till Phuket. Deras uppgift är att ge själavård och krishjälp åt finländare och fungera som tolkar. Med samma plan reste också biskop Eero Huovinen, som är på semesterresa i Bangkok. De kommer att vara på krisområdet åtminstone till torsdag. Finska Missionssällskapet har sänt 20 000 € som förstahjälp via den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand och dess kanaler. Hjälp är även nödvändig i fortsättningen till de drabbade områdena. Finska Missionssällskapets insamlingskonto är 800014-161130, i meddelandet skrivs Katastroffonden.

”Enligt lokala källor är ca 50 finländare på sjukhus”, berättar FMS missionär, pol.mag Tero Norjanen från Bangkok. ”Diakonissan Leena Helle fungerar som stödperson på Samitivet sjukhus dit skadade finländare förs i Bangkok och diakonissan Anneli Könni i Bangkok Nursing Home. Själv är jag tillsammans med norrmännen som krishjälp i Scandinavian Church. Alla våra finländska och våra norska kolleger som arbetar inom den lutherska kyrkan i Thailand är i full krisberedskap om det behövs hjälp.”

“Vid informationstillfället i Phuket poängterade biskop Eero Huovinen nödvändigheten av pietet inför människornas lidande då man informerar om katastrofen”, berättar FMS lokala informatör i Bangkok, Lilja Kinnunen-Riipinen. “Huovinen framhöll också att Finska Missionssällskapets missionärer var kallade som själavårdare till Phuket av Finlands utrikesministerium. “

“Trots att Bangkok till det yttre fungerar normalt är människorna djupt skakade. En dylik storkatastrof har inte tidigare skett i Thailand, eftersom landet inte vanligen drabbas av jordbävningar och översvämningar. Premiärministern har rest till katastrofområdet, flaggorna är i halvstång i alla statliga ämbetsverk och TV-hallåmännen är svartklädda.”

Man har utlyst sorgetid i landet fram till nyårsafton. Nyåret är årets största fest i Thailand.

Katastrofen har grava ekonomiska följder även i framtiden. Turismen är en viktig inkomstkälla i Thailand. Årligen besöker ca 20 miljoner turister landet. Många människors trygghet och uppehälle raserades i ett ögonblick.

FMS har 14 missionärer i Thailand som arbetar i församlingarna, inom diakoni och utbildning.