Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets samarbetspartner i Betlehem: ”Butikernas hyllor gapar tomma”

Den eskalerande konflikten mellan Israel och Hamas försvårar Missionssällskapets arbete i Israel och på de palestinska områdena. Verksamheten vid Felm-centret i Jerusalem har avbrutits och Missionssällskapet evakuerade på torsdagen en finländsk anställd med familj från Jerusalem.

När våldet startade hade Missionssällskapet en finländsk anställd på plats i Jerusalem. På torsdagen evakuerades han till Cypern. Foto: Heli Vuohelainen

Finska Missionssällskapets lokala – både israeliska och palestinska – samarbetspartner försöker nu hitta de bästa sätten att stöda de civila. De dominerande känslorna är rädsla och chock.

“Vi är alldeles bestörta över denna brutala attack från Hamas sida och det är nästan outhärdligt att följa med nyheterna”, säger Sarah Bernstein, ledare för Rossing Center, ett israeliskt center för fredsfostran.

“Samtidigt är vi mycket oroade över de oskyldiga offren i Gaza. Våld och militär makt kan aldrig vara svaret, eftersom de inte kan åstadkomma den fred, trygghet och rättvisa som vi alla längtar efter – både palestinier och israeler.”

Missionssällskapet stöder den skolning för lärare som ordnas av Rossing Center, för att ge lärarna verktyg att föra svåra diskussioner i klassrummen, till exempel rörande konflikten i regionen. Centret har tills vidare ställt in den normala utbildningen och producerar nu material och skolning om hur lärarna kan diskutera den aktuella konflikten med barnen när de återvänder till skolan.

“Guiden är redan skriven på hebreiska och nu skrivs den på arabiska. Dessutom erbjuder vi onlineutbildningar för lärare”, säger Bernstein.


Kyrkan är orolig över tillgången på mat och medicin på Västbanken

”Som kyrka är vi emot allt våld. Vi står på fredens och rättvisans sida”, säger Rana Zeidan, som bor i Betlehem-området och representerar Missionssällskapets partnerkyrka. Hon ansvarar för det diakoniarbete som den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet utför i Jerusalem och på Västbanken.

Våldet som startade under helgen har också haft en omvälvande inverkan på den av Israel ockuperade Västbanken, där Israel har stängt merparten av vägarna och kontrollpunkterna. Varken människor eller varor kan röra sig och det börjar råda brist på mat och mediciner.

“I butikerna gapar hyllorna tomma på många viktiga livsmedel, såsom mjölk och ris”, säger Zeidan.

På grund av vägspärrar kan människorna inte ta sig till den israeliska sidan för att arbeta som vanligt. Många familjer närmar sig nu kyrkan och ber om akut hjälp, särskilt mat och mediciner. Kyrkan försöker hjälpa så många som möjligt, men till exempel en del av medicinerna har också tagit slut på apoteken.

“Detta är naturligtvis ingenting i jämförelse med den humanitära situationen i Gaza”, påpekar Zeidan.


Finländsk anställd evakuerades till Cypern

När våldet startade hade Missionssällskapet en finländsk anställd på plats i Jerusalem, Risto Heikkinen, sakkunnig i fredsfostran. Han bor i staden tillsammans med sin fru och sitt 4-åriga barn. Hela familjen evakuerades mellan torsdag och fredag ​​med färja till Cypern.

“Vi finländare är privilegierade eftersom vi kan fly våldet. Den möjligheten har inte lokalbefolkningen – och nöden är stor. 0Det känns absurt att tala om sin egen ångest eller stress när man ser det enorma lidande som lokalbefolkningen utsätts för. Alla känner rädsla och oro för egen del och för sina nära och kära”, säger Heikkinen.

Missionssällskapet har tre finländska anställda i Jerusalem, varav två befann sig i Finland när attacken startade. På Felm-centret i Jerusalem arbetar dessutom fem lokala palestinska medarbetare, som bor i östra Jerusalem och nu inte kan lämna området. Även säkerhetsläget i östra Jerusalem har klart försämrats.

“Vi lever just nu mitt i sorg och rädsla. Dessa känslor beror på det som redan har hänt och vad som kan hända under de kommande dagarna,” säger Sa’ed Khoury, vice chef för Felm-centret.

”Det har tyvärr också lett till att Felm-centrets verksamhet tills vidare har avbrutits. Vi ber att detta snart tar slut.”


Missionssällskapet svarar på den växande humanitära krisen 

Missionssällskapet har verkat i området i 99 år. Missionssällskapet stöder till exempel fredsfostran och ledarskapsutbildningar för ungdomar samt den lokala lutherska kyrkans diakoniarbete.

Nu kartlägger Missionssällskapet olika sätt att stöda sina samarbetspartner i regionen mitt i den växande humanitära krisen.

“Jag vädjar till Finland och alla andra medlemsländer i Europeiska unionen att göra allt de kan för att skydda de civila i både Israel och Palestina. En humanitär korridor behövs till Gaza så att de sårade kan få behandling och nödvändiga mediciner samt mat. Våra kyrkliga samarbetspartner, såsom Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen (ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete) genomför just nu en kartläggning av behoven och vi svarar på den humanitära krisen genom dem”, säger Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Pauliina Parhiala.