Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämning 2018: Finska Missionssällskapets undersökning: psykosocialt stöd behövs i fredsarbetet

Bildtext: 26-åriga Sarita Chaudhary (till höger) har arbetat tre år i CMC, en organisation som främjar psykisk hälsa och som är Missionssällskapets samarbetspartner i Nepal. Nirmala Pariyar har deltagit i stödgruppen som Sarita dragit. Bild: Prajwaal Maharjan.

En ny undersökning visar att psykosocialt stöd är livsviktigt i freds- och försoningsprocesser. En av de centrala frågorna är hur det psykosociala stödet kan användas mer omfattande och systematiskt i olika krisdrabbade länder.

Undersökningen är gjord av Anne Kubai (Phd) och Kathy Angi som sedan 2017 fungerat som Finska Missionssällskapets konsulter i psykosocialt stöd, humanitär hjälp och fredsbygge i konfliktländer.

Undersökningen går under namnet In the end no winners, no losers – psychosocial support in peacebuilding and reconciliation for conflict affected societies. Den fördjupar förståelsen för hur psykosocialt stöd och dess metoder underlättar fredsarbetet. Själva fältarbetet har gjorts i Colombia, Nepal, Libanon och Turkiet.

Krig och konflikter drabbar individer och bryter ner sociala strukturer och nätverk. Krig upplevs på såväl det personliga planet som på familje- och samhällsplan. De politiska, ekonomiska och sociala strukturerna förstörs ofta i en konflikt. Finska Missionssällskapets undersökning betonar att återhämtningen för den enskilda individen kan vara en långsam och mångfacetterad process eftersom bearbetningen inte bara gäller den enskilda individen utan hela samhället.

En viktig byggsten

Det psykosociala stödet är en erkänt viktig del i det humanitära arbetet. Förutom hjälp och fysiskt skydd, behöver även det själsliga värnas om. Det är dock inte alltid som vikten av det psykosociala stödet uppmärksammas i freds- och försoningsarbete eftersom andra frågor som politisk och ekonomisk stabilitet ofta går före i prioritetsordningen.

De barn som lever i de förstörda syriska städerna eller i de olika flyktinglägren i  Grekland, Libanon och Turkiet är mitt inne i en enorm humanitär kris. Det är av yttersta vikt att deras barndom, liv och framtid skyddas. Det är i själva verket lika avgörande som att de överlever konflikten.

I Colombia har inbördeskriget skördat miljontals offer. Våldet är vardag för många colombianer och undersökningen understryker vikten av det långsiktiga psykosociala stödet i samhället. Målet är att alla människor i samhället skulle bli mer delaktiga och sammansvetsade i byggandet av freden i Colombia.

Psykosocialt stöd stärker nätverken

“Det är viktigt att det psykosociala stödet uppmärksammas i fredsarbetet, både under och efter konflikter. Det främjar individers och samhällens välmående och psykiska hälsa”, säger Finska Missionssällskapets ledande sakkunnig i fredsarbete Tanja Viikki.

I undersökningen framgår också att om man i fredsarbetet i olika samhällen betonar samhörighet och tillit till varandra så bidrar det till en starkare fred i en större utsträckning. Trots att de sociala nätverken inte går att återställas till vad de en gång varit, så går det att skapa nya förhållanden och stärka förtroendet människor emellan. Psykosocialt stöd förbättrar individers, gruppers och samhällens möjligheter till att bygga upp stabilitet.

Undersökningen publiceras i sin helhet i elektroniskt under hösten.

Mer information: Tanja Viikki, ledande sakkunnig, Finska Missionssällskapet, Tfn 0408355995, tanja.viikki@felm.org

Finska Missionssällskapets har gedigen erfarenhet av fredsarbete ända från Namibias självständighet till dagens konflikter i Myanmar och Syrien. Vi bygger fred med och genom våra lokala samarbetspartner och vi arbetar för att förebygga konflikter och också under och efter konflikter. Vi stöder lokala aktörer så att de på ett bättre sätt kan förebygga konflikter och främja fred och försoning i sina egna samhällen. Vi stöder också lokal dialog som förhoppningsvis leder vidare upp till en nationell nivå samt lokalt fredsarbete genom påverkansarbete och fredsfostran.

Finska Missionssällskapets utjämningskampanj En söndrig själ stöder arbetet för psykiskt välmående i bland annat Nepal och Colombia.

Läs mera:

Anne Kubai: Sargade folk kan återfå sin styrka

översättning: Johan Myrskog