Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

FMS sänder hjälp till offren för jordbävningen i Pakistan

Finska Missionssällskapet översänder 15 000 euro i nödhjälp till jordbävningsoffren via Pakistans kyrka och stiften i Peshawar och Lahore. De norra delarna av dessa båda stift ligger på området som drabbades av jordbävningen den 8.10.

Samtidigt startar FMS en riksomfattande katastrofinsamling för jordbävningsoffren. Medlen kanaliseras via kyrkliga samarbetsparter.

Biskop Mano Rumalshah från Peshawar stift har begett sig till staden Abbottabad på jordbävningsområdet, där ett kristet sjukhus nu vårdar många av de skadade. Peshawar stift planerar också att sända materiell hjälp till området, där hela byar har jämnats med marken. Flera större sjukhus i trakten har också mer eller mindre demolerats i jordbävningen.

På torsdag den 13.10. arrangerar domkyrkan i Peshawar en gudstjänst för att komma ihåg dem som mist hem och familj i katastrofen.

Finska Missionssällskapet har verkat i Pakistan och nordvästra gränsprovinsen, främst i Peshawar stift sedan år 1960. För närvarande har sällskapet fyra missionärer i hälsovårds- och församlingsarbete i landet.

Katastrofinsamlingens konton är Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, OKO 578007-141240 och Aktia 405510-2255596. Skriv ”jordbävningen i Pakistan” i rutan för meddelanden.