Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”Folk grät när de fick livsmedelsbistånd” – Matkrisen är alarmerande i många länder

Finska Missionssällskapet uttrycker sin oro över försämringen av tillgången på mat i olika delar av världen. Situationen för världens fattigaste människor har förvärrats sedan kriget i Ukraina, på grund av de stigande livsmedelspriserna.

Tillgången på livsmedel har förvärrats i till exempel Mauretanien där Missionssällskapet har utvecklat ett klimattåligt jordbruk. Missionssällskapet stöder utsatta skolbarn med mathjälp. Foto: Heli Vuohelainen.

Enligt Eija Alajarva, Missionssällskapets expert på humanitärt bistånd, har situationen förvärrats särskilt sedan slutet av 2022.

“Sedan slutet av förra året har det kommit fler och fler meddelanden från våra arbetsområden om den försämrades tillgången på livsmedel. Kriget i Ukraina och den påföljande stegringen av livsmedelspriserna har varit en av faktorerna som förvärrat situationen. Effekterna av klimatförändringar, konflikter och coronapandemin, har också haft en inverkan, säger Alajarva.

Tanzania har fått mindre regn än normalt de senaste två åren. Torkan har särskilt drabbat de norra och centrala delarna av landet. Torkan har minskat skörden, ökat förekomsten av skadedjur, minskat vattentillgången och gjort det svårt att föda upp boskap. För närvarande upplever en betydande del av befolkningen i Tanzania olika grader av matbrist. Matbristen har också gjort det svårt för barn att gå i skolan. Särskilt utsatta är familjer med funktionshinder eller där tonårsmödrar är ansvariga för att livnära familjen som ensamstående föräldrar, säger Alajarva.

Missionssällskapet har genom sin katastroffond gett livsmedelshjälp till hushåll i en utsatt position, särskilt äldre, fattiga och ensamstående familjer samt personer med funktionsnedsättning.

Biståndet omfattar cirka 1 500 personer i Taboraområdet.

”En anställd i den lutherska kyrkan i Tanzania, som kanaliserar mathjälpen från Missionssällskapet, sa att människor grät av glädje när de fick mathjälp. Det här visar allvaret i situationen”, säger Alajarva.

Även i Zimbabwe har en dålig skördesäsong orsakat en katastrofal situation. Med stöd av Missionssällskapet delar Zimbabwes kyrkoråd månatlig ut livsmedelshjälp i fyra månader till mer än 700 personer. Matpaketen innehåller majsmjöl, olja och bönor. Arbetet stöds med finländska biståndsmedel. Missionssällskapets stöder också sin långsiktiga samarbetspartner, mormor- och farmorgruppen i Gwai, med medel från katastroffonden. Gruppen delar ut mat och utsäde till de mest utsatta familjerna.

“Regnperioden, som precis avslutades, var den sämsta tänkbara i våra projektområden i Zimbabwe. I början var det knappt med regn. Nederbörden föll sent och majsen hann torka på fälten. I januari regnade det däremot rejält, vilket återigen ledde till förlusten av durra och hirs, som också är mycket torktåliga. Nu har invånarna skördat grödor för en månads behov, resten av året är de tvungna att leva på livsmedelsbistånd”, säger Alajarva.

Enligt FN:s Världslivsmedelsprogram WFP har osäkerheten kring tillgången på mat i Zimbabwe ökat ännu mer sedan 2022. Torka är den största klimatrisken i Zimbabwe. 70 procent av zimbabwierna är beroende av regnvatten för jordbruksbevattningen. Upprepad torka har en betydande inverkan på livsmedelsförsörjningen.

Situationen är oroande även i Etiopien. Enligt WFP:s uppskattning är 9,4 miljoner människor i områdena Tigray, Afar och Amray i behov av livsmedelshjälp på grund av konflikten. Över hela Etiopien lider 11,8 miljoner människor av hunger på grund av torkan. Missionssällskapet ger mathjälp till de södra delarna av Tigray genom utvecklingsavdelningen för Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. Arbetet finansieras med finska biståndsmedel.

Mat för skolbarn och familjer

Missionssällskapet stöder särskilt barn och familjer med nödhjälp genom Barnens Bank och katastroffonden.

”I Myanmar är familjer som är på flykt internt särskilt utsatta och saknar möjlighet att skaffa näringsrik mat. Undernäring försvårar barnens inlärning. Missionssällskapet stöder utbildning av flyktingbarn och ger i det sammanhanget näringsrika skolmåltider till över 2 000 elever i 18 skolor i konfliktområden”, säger Anni Takko, Missionssällskapets expert på barns rättigheter.

I Mauretanien får 100 barn ett näringsrikt frukostpaket på morgonen innan skolan börjar, med stöd av Missionssällskapet.

I Venezuela lever 60 procent av hushållen i allvarlig matbrist. Med stöd av Missionssällskapet ger den lokala lutherska kyrkan mathjälp till mycket utsatta familjer och organiserar mat- och näringsutbildning.

I Angola stöder Missionssällskapet utbildning riktad till familjer så att de kan starta grönsaksträdgårdar.

Sammanlagt 300 000 euro i akut mathjälp

Under första halvåret 2023 har Missionssällskapet gett 300 000 euro till akut livsmedelsbistånd och förstärkning av livsmedelsförsörjningen i olika länder.

Missionssällskapet driver humanitärt arbete tillsammans med sina samarbetspartner. I en livsmedelskris stöder Missionssällskapet sina samarbetspartner så att de kan möta hjälpbehoven.

Missionssällskapet stöder även långsiktig livsmedelsförsörjning och utveckling av utkomstmöjligheter genom sitt utvecklingssamarbete.

Ytterligare information: sakkunnig i humanitärt bistånd Eija Alajarva, tfn 040 8209 732, eija.alajarva@suomenlahetysseura.fi