Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Frivilliga behövs till Missionsfesten

Till Missionsfesten som ordnas i Vasa 6-8 juni inkommande sommar behövs ungefär 700 frivilliga för att bygga upp festplatsen och för arbetsuppgifter under själva festen.

Tjänsten ”Helhjärtat” på adressen vaasa.suurellasydamella.fi har öppnats för rekrytering av frivilliga.

Arbetsuppgifter som nu bjuds ut är bland annat kansliuppgifter, förebedjare, uppgifter i samband med festrestaurangen, första hjälppersoner, parkeringsvakter och så vidare. Uppgifterna på sidan uppdateras kontinuerligt och enligt behov.

– De frivilliga är en stor del av festen och vi är många som tillsammans gör festen, säger Martin Sandberg, generalsekreterare för den svenska festen.

För frivilliga är deltagande i Missionsfesten en möjlighet till gemenskap och en konkret hjälpinsats. Det behövs inga specialkunskaper för att delta som frivillig.

Mission och mänskliga rättigheter i fokus

Missionsfesten är Finska Missionssällskapets riksomfattande årliga festdagar som samlar tusentals deltagare från hela landet. Under konferensdagarna aktualiseras kyrkans internationella arbete och mission, frågor kring mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete.

Dagarna erbjuder gemenskap och ett varierande program för alla åldrar. Årets program fokuserar på funktionshindrades rättigheter.

Årets missionsfest ”Vägar till vattnet” är tvåspråkig och ordnas den 6-8 juni 2014 i Vasa. Festdagarna är en samarbete med Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling. Vasa stad deltar i festarrangemangen som samarbetspart.

Ytterligare uppgifter:
Martin Sandberg, generalsekreterare för den svenskspråkiga festen
tfn 044 480 8370, e-post martin.sandberg@evl.fi

Mera nyheter om missionsfesten finns på Missionsfestens hemsida, missionsfesten.fi.