Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Funktionshindrades rättigheter i fokus vid Missionsfesten

Ett arbete inom bokföringsbranschen lediganslogs i Tanzania och i annonsen stod att alla behöriga intervjuas. En högt utbildad och kvalificerad rullstolsburen kvinna sökte tjänsten. Hon kallades på intervju men när hon kom fram visade det sig att intervjun hölls på 13 våningen och att hissen var ur funktion. Mannen som höll i ansökningsprocessen tröstade henne och sa att hon ska fara hem och låtsas att hon blivit intervjuad. Hon for hem och sedan hörde hon inget mer från företaget.

Här kommer dr Edward Bagandanshwa in i bilden. Han arbetar som fakultetsdekan vid Sebastian Kolowa universitet i Tanzania och är ordförande i det nationella rådet för personer med funktionshinder. Rådet tog kontakt med ministern som arbetar för funktionshindrades rättigheter, som krävde att alla intervjuer makuleras och att tjänsten lediganslås på nytt. De nya intervjuerna hölls på ministeriet. Solskenshistorien slutar med att kvinnan fick tjänsten.

– I Tanzania finns många framgångsrika funktionshindrade människor som tjänar som förebilder både för personer med funktionshinder och för förändringen av den allmänna attityden gentemot personer med funktionshinder, säger Bagandanshwa.

Svårt hitta teckenspråkstolkar i Palestina

Den palestinska teckenspråkstolken Khalil Alawni som är sakkunnig i frågor som gäller verksamhet för döva säger att situationen för funktionshindrade i Palestina egentligen är väldigt lik den i Finalnd och i överiga världen. Det finns lagar i Tanzania som stipulerar att funktionshindrade ska behandlas likvärdigt och sedan år 1997 har det varit möjligt för funtionshindrade att integreras i vanliga skolor. Över 5 700 elever i olika åldrar och i olika utbildningsstadier har integretrats.

Det har varit lite problematiskt för döva, eftersom det inte finns tillräckligt med teckenspråkstolkar i landet. Situationen för blinda ha däremot varit bättre och det har funnits bra verktyg och material som har stött integreringen.

Vi är alla annorlunda

Biskop Björn Vikström poängterar att en människas värde aldrig får mätas i pengar. Varken så att vi ser på hur produktiv en människa är eller hur mycket det kostar för samhället för en människa att leva ett fullvärdigt liv.

Vikström vågar ta upp svåra avsnitt i Bibeln som handlar om funktionshinder. En del av dessa är bildliga uttryck från en annan kultur och tid. Blindhet kan vara en metafor för de som inte förstår Guds ord. Dövhet beskriver de som stänger sina öron för Guds tilltal.

– Vi bör komma ihåg att skapelsens mångfald är en rikedom. Vi är alla annorlunda och allra mest annorlunda är Gud, säger Vikström.

Bagandanshwa, Alawni och Vikström pratade på seminariet Livets Vägar i Hansa-campus på lördag eftermiddag. Missionsfesten i Vasa lyfte speciellt fram funktionshindrades rättigheter.

Se bilder från seminariet här

Mera nyheter från Missionsfesten

Text: Johanna Backholm