Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Furahakören – 30 år av inspirerande körverksamhet

Furahakören jubilerar 30 år av inspirerande körverksamhet med konsert den 23.10. kl. 18.00 i Helsingfors Gamla kyrka, Lönnrotsgatan 6. Intäkterna från konsertens kollekt och handprogram går till Utjämningsdagens mål.

Furahakören grundades av Gunvor Helander och är Finska Missionssällskapets svenskspråkiga kör för ungdomar, unga vuxna och familjer. Kören sjunger etnogospel från olika håll i världen, främst Afrika och Latinamerika. Kören har nu i flera år dirigerats av Jan Hellberg.

Furahakören har givit ut en ny skiva TUMAINI – Sånger om hopp. Ordet tumaini är swahili och betyder hopp, önskan, tro, övertygelse, förväntan. Sångerna på TUMAINI är ordnade i form av en gudstjänst, en Hoppets mässa. Genom sångerna vill Furaha vara med om att föra det glada budskapet om Jesus Kristus vidare, på många språk och med uttrycksmedel hämtade från många kulturer.

Skivan, som kostar 20€, distribueras av Furahakören samt FG-Naxos.

Du kan ladda denna bild till din egen dator.