Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bli fadder

Du kan förändra liv

Som fadder är du oersättlig

Miljontals barn lever under förhållanden som gör att de inte kan gå i skola. Som fadder kan du ändra på detta.

Som fadder för Barnens Bank ger du fadderbarnen möjlighet till skolgång och en trygg barndom. Ett regelbundet stöd gör att vi kan få till stånd bestående förändringar.

Som fadder får du svenska nyhetsbrev två gånger per år. På det sättet kan du följa med arbetet och få information om verksamheten på ort och ställe. Våra lokala samarbetspartner ser till att din hjälp når rätt ändamål.

Fattigdom är största orsaken till varför barn saknar utbildning. Därför går fadderstödet till de fattigaste och mest utsatta barnen. Stödet går till skolavgifter, kläder och mat.

Läs mer om Barnens Bank

Bli fadder

Hur är det att vara fadder?

Hoppets barn

En liten berättelse om hopp.

Varför bli fadder?

Miljontals barn kan inte gå i skola.
Genom vårt fadderprogram kan du ge fadderbarnen möjlighet till skolgång och en trygg barndom. Ett regelbundet understöd leder till bestående förändringar.

Varför går fadderstödet till grupper och inte enskilda barn?

För att undvika ojämlikhet och avundsjuka mellan barnen går fadderstödet till hela grupper med barn. På det sättet kan också fadderstödet fortsätta utan avbrott, eftersom fadderstödet inte binds till ett enskilt barn.

Fadderverksamheten ger resultat

Över 5000 barn får varje år möjlighet till skolgång tack vare sällskapets fadderstöd. Dessutom utexamineras ungefär 400 ungdomar varje år från gymnasie eller yrkesskola.