Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bli fadder

Du kan förändra liv

Som fadder är du oersättlig

Miljontals barn lever under förhållanden som gör att de inte kan gå i skola. Som fadder kan du ändra på detta.

Genom vårt fadderprogram ger du fadderbarnen möjlighet till skolgång och en trygg barndom. Ett regelbundet stöd gör att vi kan få till stånd bestående förändringar.

Som fadder får du brev från fadderkontaktpersonen två gånger per år. På det sättet kan du följa med arbetet och få information om verksamheten på ort och ställe. Fadderkontaktpersonen ser också till att din hjälp når rätt ändamål.

Fattigdom är största orsaken till varför barn saknar utbildning. Samtidigt är utbildning ett av de effektivaste sätten att minska fattigdom. De fattigaste och mest utsatta barnen får fadderstöd. Fadderstödet täcker skolavgifter och utgifter för mat och kläder.

Vi har fadderarbete i 15 länder. Från Nepal, Mauretanien, Senegal, Etiopien och Ryssland ger vi information på svenska. Även infon om Barnens Bank är på svenska.


Just nu söker vi faddrar för:

Senegal

I Senegal kan 45 % av invånarna inte läsa.

Speciellt flickornas skolgång avbryts ofta. Yrkesutbildning ger nytt hopp och förhindrar att unga blir utslagna. Genom att bli fadder stöder du skolelever samt utbildning för unga kvinnor för att ge dem ett yrke.

Hur är det att vara fadder?

Två dagar

En liten berättelse om hopp.

Varför bli fadder?

Miljontals barn kan inte gå i skola.
Genom vårt fadderprogram kan du ge fadderbarnen möjlighet till skolgång och en trygg barndom. Ett regelbundet understöd leder till bestående förändringar.

Varför går fadderstödet till grupper och inte enskilda barn?

För att undvika ojämlikhet och avundsjuka mellan barnen går fadderstödet till hela grupper med barn. På det sättet kan också fadderstödet fortsätta utan avbrott, eftersom fadderstödet inte binds till ett enskilt barn.

Fadderverksamheten ger resultat

Över 5000 barn får varje år möjlighet till skolgång tack vare sällskapets fadderstöd. Dessutom utexamineras ungefär 400 ungdomar varje år från gymnasie eller yrkesskola.