Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens bank

Miljontals barn lever under förhållanden som gör att de inte kan gå i skola.

Utan utbildning är det svårt att påverka sitt eget liv. Med din hjälp kan vi minska riskerna att barn världen över inte får tillgång till de kunskaper och färdigheter de behöver som vuxna.

Ge en gåva

Donera till Barnens Bank

Miljontals barn lever under förhållanden som gör att de inte har möjlighet att gå i skola – i många länder lider barn av fattigdom, undernäring och sjukdomar.

Barnens Bank röjer undan de hinder som gör att barn inte kan gå i skola. Barnens välmående och en trygg undervisningsmiljö ger bättre förutsättningar för skolgång och studieresultat. Du kan hjälpa.

Ge barnen en framtid

Med din hjälp får de barn som löper störst risk att bli utslagna möjlighet till en bättre start i livet. Det går att bryta fattigdomsspiralen. Också ett litet bidrag kan ha stor betydelse: identitetsbevis, skoluniform och -tillbehör ger hopp om en bättre framtid.

Att hjälpa barn är en investering i framtiden

Under år 2019 kommer Barnens Bank att finansiera barnskydd och fredsfostran i Angola, Etiopien, Israel, Colombia, Nepal, Pakistan, Palestina, Senegal och Tanzania. Stöd går också till skolteveprogrammet My School som sänds för barn som bor i flyktingläger i Mellanöstern.

Stöd Barnens Bank!

Stöd Barnens Bank regelbundet genom att bli fadder för Barnens Bank 

Du kan också stöda via engångsdonationer: Finska Missionssällskapet, FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen med: Barnens Bank

Tack för din gåva!

Bilaga: Barnens Bank

10
Ett läkarbesök
25
Skoluniform och - tillbehör
aapinen
50
Skolteve-program i ett år åt 50 flyktingbarn

Barn i Angola kan gå i skola

I Angola är barndödligheten bland de högsta i världen. Undernäring och extrem fattigdom är vardag för många barn. Ett konkret hinder för skolgång är att många barn saknar identitetshandlingar.

Med hjälp av Barnens Bank skaffar man i Lubango personbevis åt barn under skolåldern. Id-kort är en förutsättning för att kunna börja skolan. I daghemmen får barnen dagligen två mål mat samt möjlighet till hälsovård. Ett tryggt daghem förebygger utslagning och ger goda förberedelser inför skolgången.