Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens Bank

Miljontals barn lever under förhållanden som gör att de inte kan gå i skola.

Utan utbildning är det svårt att påverka sitt eget liv. Med din hjälp kan vi minska riskerna att barn världen över inte får tillgång till de kunskaper och färdigheter de behöver som vuxna.

Ge en gåva

Donera till Barnens Bank

Med din hjälp får de barn som löper störst risk att bli utslagna möjlighet till en bättre start i livet. Det går att bryta fattigdomsspiralen. Också ett litet bidrag kan ha stor betydelse: identitetsbevis, skoluniform och -tillbehör gör det möjligt att gå i skola och ger hopp om en bättre framtid.

Investera i framtiden

Barnens Bank främjar barns rättigheter på olika håll i världen. Barnens Bank röjer undan de hinder som gör att barn inte kan gå i skola och ger barnen en trygg vardag.

Under år 2019 finansierar Barnens Bank barnskydd och fredsfostran i Angola, Etiopien, Israel, Colombia, Nepal, Pakistan, Palestina, Senegal och Tanzania. Stöd går också till skolteveprogrammet My School som sänds för barn som bor i flyktingläger i Mellanöstern.

Vill du regelbundet stöda arbetet för barns välmående kan du göra det genom att bli fadder för Barnens Bank:

Bli fadder

Varje gåva är viktig. Så här kan du hjälpa med en engångsdonation:

10
Ett läkarbesök
20
Ett identitetsbevis
50
Skoluniform och - tillbehör
200
Daghemsavgift för en grupp barn i en månad

Barn i Angola kan gå i skola

I Angola är barndödligheten bland de högsta i världen. Undernäring och extrem fattigdom är vardag för många barn. Ett konkret hinder för skolgång är att många barn saknar identitetshandlingar.

Med hjälp av Barnens Bank skaffar man i Lubango personbevis åt barn under skolåldern. Id-kort är en förutsättning för att kunna börja skolan. I daghemmen får barnen dagligen två mål mat samt möjlighet till hälsovård. Ett tryggt daghem förebygger utslagning och ger goda förberedelser inför skolgången.