Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens Bank

Skam hindrar döva barn från att gå i skola

Endast 15 procent av de döva i Etiopien har tillgång till grundläggande utbildning. Behovet av undervisning för döva är därför enormt. Ge en gåva som förändrar livet för döva barn!

Ge en gåva

Arbetet bland döva bär frukt

Det finns uppskattningsvis mer än 3 miljoner döva eller hörselskadade personer i Etiopien. Största delen av dem är barn och unga i skolåldern. Endast 15 procent av de döva har tillgång till grundläggande utbildning. De främsta orsakerna till att de inte går i skola är brist på information, fördomar om dövhet samt brist både på lärare som kan teckenspråk och på skolmaterial anpassat för döva.

Då dövskolan i Hosaina grundades för över 40 år sedan var skolan den första i sitt slag i Etiopien. Finska Missionssällskapet har understött dövskolan i många år.

Eftersom dövskolans elever kommer från hela Etiopien, erbjuder skolan internat, mat och hälsovård åt eleverna. Förutom grundundervisning har eleverna också möjlighet att få yrkesutbildning. I dövskolan kan man studera ända från förskolan till tolfte klass.

Skolan har även en annan viktig roll, eftersom den fungerar som ett center för utbildning i teckenspråk. Teckenspråksundervisning erbjuds till bland annat lärare, teckenspråkstolkar och föräldrar till döva barn. De barn och ungdomar som kommer in på dövskolan får en chans till en bättre framtid.

Finska Missionssällskapet jobbar för att alla barn ska få gå i skola. Tack vare utbildning får barnen en möjlighet att ta sig och sin familj ur fattigdomen.

Investera i barns framtid.
Stöd Barnens Bank!

Barnens Bank avlägsnar de hinder som finns för barns skolgång och ger barnen trygghet i vardagen. Du kan stöda arbetet bland barn genom att bli fadder för Barnens Bank. Varje gåva är viktig.

Bli fadder

Gör en engångsdonation:

Konto- och referensnummer
FI38 8000 1400 1611 30
Märk donationen: Barnens Bank

Donera på webben:

15
Hälsovård i ett halvt år för ett barn
30
Skolböcker för ett barn
52
Skoluniform
100
En månads fortsättningsstudier

Barnens Bank främjar barns rättigheter på olika håll i världen

Under år 2022 finansierar Barnens Bank skolgång, barnskydd och fredsfostran i Angola, Bolivia, Etiopien, Israel, Colombia, Nepal, Pakistan, Palestina, Senegal, Tanzania och Venezuela. Stöd ges också till fredsfostran i Mellanöstern och My School, ett skolteveprogram för barn som bor i flyktingläger i Mellanöstern.

Med din hjälp får de barn som löper störst risk att bli utslagna möjlighet till en bättre start i livet. Det går att bryta fattigdomsspiralen.