Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens Bank

Över 260 miljoner barn går ännu inte i skola. Miljoner barn lever mitt i fattigdom och kriser utan mat, hälsovård, utbildning och omsorg.

Alla barn borde ha möjlighet att gå i skola och ha en bra och trygg barndom. Ge barn en bättre framtid!

Ge en gåva

Investera i barns framtid.
Stöd Barnens Bank!

Barnens Bank avlägsnar de hinder som finns för barns skolgång och ger barnen trygghet i vardagen. Du kan stöda arbetet bland barn genom att bli fadder för Barnens Bank. Tack vare ditt stöd kan barn som riskerar marginalisering få en bättre start i livet och komma bort från den fattigdom de levt i.

Som understödare

  • ger du funktionshindrade barn möjlighet att gå i skola och få ett yrke. Genom utbildning minskar också negativa attityder gentemot personer med funktionsvariation.
  • genom att stöda skolgång minskar du antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter.
  • hjälper du barn att få ett födelseintyg så att de kan börja skolan.
  • ger du skoluniformer och -tillbehör så att barn kan gå i skola.
  • minskar du familjevåld och fysisk aga av barn.
  • förebygger du undernäring bland barn.
  • stöder du interna flyktingar i olika länder.

Stöd Barnens Bank. Varje gåva är viktig. 

Bli fadder

 Gör en engångsdonation

Konto- och referensnummer
FI38 8000 1400 1611 30
Märk donationen: Barnens Bank

MobilePay: 12242

Barnens Banks faddrar

Donera på webben:

15
Läkarbesök
30
Skolböcker
52
Skoluniform och -tillbehör
100
En månads fortsättningsstudier

Barnens Bank främjar barns rättigheter på olika håll i världen

Under år 2024 främjar Barnens Bank barns rättigheter i nästan 20 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern. Det är bara de allra mest utsatta barnen som tilldelas stöd, till exempel föräldralösa barn, barn med funktionshinder eller barn som hör till diskriminerade minoriteter.

Resultat från år 2022:

Med medel från Barnens Bank skaffades skolmaterial och hygienartiklar åt 330 barn i Mauretanien så att de kunde fortsätta gå i skola. Av stödmottagarna var 199 flickor. I Angola fick 3600 barn födelseintyg så att de kunde börja i skolan.

Tack vare ditt stöd kan barn som rikserar marginalisering få en bättre start i livet och bryta fattigdomsspiralen de levt i.