Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Barnens Bank

Vart fjärde barn i världen kan inte läsa och räkna ordentligt efter grundskolan

En orsak till detta är att undervisningen sker på ett annat språk än barnets modersmål. Barnen har svårt att lära sig, då de inte förstår vad läraren säger. Stöd undervisning på eget modersmål!

Ge en gåva

Undervisning på eget modersmål är ett viktigt steg mot en bättre framtid!

Runtom i världen finns det 617 miljoner barn som inte kan läsa och räkna ordentligt trots att de gått i skolan. En orsak till detta är att många får undervisning på ett språk de inte förstår. I många utvecklingsländer sker undervisningen i skolorna ofta på landets officiella språk, som inte alltid är barnens modersmål. Eleverna har svårt att lära sig, då de inte förstår vad läraren säger.

En dålig start på skolgången gör att barnen har svårt att klara sig högre upp i klasserna och många avbryter skolan. Avbruten skolgång ökar risken för tidiga giftermål och barnarbete.

Finska Missionssällskapet jobbar för att alla barn ska få gå i skola och lära sig läsa, skriva och räkna på sitt modersmål. Tack vare utbildning får barnen en möjlighet att ta sig och sin familj ur fattigdomen.

Läs mera om läskunnighetsarbetet

Läs mera om läskunnighetsarbetet i Senegal

Investera i barns framtid.
Stöd läskunnighet!

Barnens Bank avlägsnar de hinder som finns för barns skolgång och ger barnen trygghet i vardagen. Du kan stöda arbetet bland barn genom att bli fadder för Barnens Bank. Varje gåva är viktig.

Bli fadder

Gör en engångsdonation:

Konto- och referensnummer
FI38 8000 1400 1611 30
Märk donationen: Barnens Bank

Donera på webben:

20
Skolböcker
52
Skoluniform
83
Skolavgift för 3 månader
200
Daghemsavgift för en grupp barn

Barnens Bank främjar barns rättigheter på olika håll i världen

Under år 2022 finansierar Barnens Bank skolgång, barnskydd och fredsfostran i Angola, Bolivia, Etiopien, Israel, Colombia, Nepal, Pakistan, Palestina, Senegal, Tanzania och Venezuela. Stöd ges också till fredsfostran i Mellanöstern och My School, ett skolteveprogram för barn som bor i flyktingläger i Mellanöstern.

Med din hjälp får de barn som löper störst risk att bli utslagna möjlighet till en bättre start i livet. Det går att bryta fattigdomsspiralen.