Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Fasteinsamling

Kom med i fasteinsamlingen och hjälp våra samarbetskyrkor att sprida det goda budskapet.

Delta i fasteinsamlingen

Dela det goda budskapet

Många av församlingarna inom Angolas lutherska kyrka ligger på svårtillgängliga platser ute på landsbygden, men hängivenheten hos kyrkans anställda är stor och många är beredda att jobba utan lön och under svåra förhållanden.

Tack vare den utbildning som Finska Missionssällskapet stöder, blir kyrkans anställda rustade för att möta utmaningarna i arbetet, t.ex. låg utbildningsnivå, missbrukarproblem, familjevåld, likgiltighet mot åldringar och funktionshindrade, landets många språk och kulturskillnaderna mellan etniska grupper.

”Missionssällskapets stöd är livsviktigt för oss, för utan det skulle vi inte ha möjlighet att göra evangelisationsresor till avlägsna platser,” säger pastor Dionício Popawa som ansvarar för evangelisationsarbetet.

Målet är att utbilda kyrkans anställda och ansvarstagare samt att stöda den växande kyrkan. En gåva på 20 € bekostar fyra lektioner på teologiska institutet i Shangalala.

Dela det goda budskapet – delta i fasteinsamlingen!

Läs mer om arbetet i Angola

10
25
50

Elifas Immanuel, 19 år, ska påbörja en treårig diakon-utbildning vid kyrkans institut i Shangalala. Diakoner besöker fattiga och åldringar, delar ut mat samt predikar och undervisar i skriftskolan. Elifas har inte ännu avlagt hela grundskolan, men hoppas kunna göra det vid sidan om studierna till diakon. I skolan i hembyn fanns bara fyra klasser.

Största delen av kyrkans personalutbildning sker på institutet i Shangalala. Sällskapet stöder detta arbete.