Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Fasteinsamlingen: Den lutherska kyrkan tar sina första steg i Kambodja

Församlingen förändrade Srey Liaks liv. Nu jobbar hon som praktikant i församlingen och väntar med spänning på framtiden som eventuellt innebär studier vid det teologiska seminariet. Foto: LWM
Församlingen förändrade Srey Liaks liv. Nu jobbar hon som praktikant i församlingen och väntar med spänning på framtiden som eventuellt innebär studier vid det teologiska seminariet. Foto: LWM

Finska Missionssällskapet har understött flera utvecklingsprojekt i Kambodja sedan år 2000. Nu breddas stödet till att innefatta även församlingsarbete. Intäkterna från vårens fasteinsamling kanaliseras till Kambodja och Mekong-området.

Byn Krus med sina 3000 invånare ligger i landskapet Kampong Chhnang ett par timmars väg från huvudstaden Phnom Penh. År 2010 grundade Singapores lutherska kyrka ett aktivitetscenter i byn. I fjol bestod församlingen av omkring 50 döpta medlemmar, och på den stora dopfesten som gick av stapeln den 1 januari växte församlingen med ytterligare ett tiotal nya medlemmar.
För knappa två år sedan var Srey Liak en förtvivlad ung kvinna. Hennes pappa hade dött och mamman hade flyttat till en ny man. Ansvaret för tre yngre syskon och farmor vilade på Sreys axlar. Nu jobbar Srey, 19 år, med barn i församlingen och älskar det. Hon väntar ivrigt på att få veta om kyrkan ska skicka henne till ett teologiskt seminarium för att studera. Den gode herdens församling i den lilla byn Krus i mellersta Kambodja är en livlig och snabbt växande ung luthersk församling.

En samlingsplats för unga

I Den gode herdens församling och aktivitetscentret försiggår en livlig verksamhet. På söndagarna firar man gudstjänst på morgonen och kvällen. Efter gudstjänsten avnjuter man en gemensam måltid. Efter morgongudstjänsten samlas kvinnorna för sin egen bibelstudiecirkel.
Varje vardag får cirka 50 barn och ett antal åldringar varm lunch på centret. Behov finns för ännu större mängder, men resurserna räcker inte till. Byn är fattig och människornas näringstillstånd dåligt, barndödligheten är hög. Som preventiv hälsovård delas det ut mjölkpulver och vitaminer till de allra fattigaste familjerna. Ett par gånger per år anländer en grupp frivilliga läkare från Singapore, Hongkong och Australien och öppnar en tillfällig klinik i Krus och de omgivande byarna.
Ungdomsverksamheten är livlig. På vardagarna ordnar man engelskatimmar, datorundervisning samt andra aktiviteter för barn och unga på centret. Senaste sommar ordnades ett musikläger där 150 barn deltog. Lärare på lägret var frivilliga musiker från Singapore. Det ordnades också ett ungdomsläger som samlade över hundra ungdomar. Utöver det andliga programmet hjälpte ungdomarna till med att röja upp i byns omgivningar och jämna ut gropar i sandvägen som går genom byn.
Under sommarlovet kom också sju universitetsstuderande från Phnom Penhs stadsförsamling för att hålla kurser för invånarna i Krus. Ungdomarna erbjöds stödundervisning och fick gå datakurser. För vuxna erbjöds kurser i jordbruk samt uppfödning av fisk och boskap. Byborna har önskat sig mer av denna typ av inkomstfrämjande utbildning och fortsättningskurser erbjuds senare i år.

Srey Liak – från förtvivlan till framtidstro

Låt oss återkomma till Sreys berättelse. Hon berättar att hon precis övervägt självmord då ett par församlingsmedlemmar från Den gode herdens församling kom förbi en dag i oktober 2010. Srey hade nyligen förlorat sin pappa, och mamman hade gift om sig mot barnens vilja. Srey och hennes tre syskon, varav den yngsta bara var 4 år gammal, bestämde sig för att stanna hos sin farmor hellre än att flytta med mamman till dennes nya man.  Som äldsta barn fick Srey ansvaret för familjens försörjning, de yngres utbildning och vården av farmodern. I byn fanns inget jobb för en flicka i hennes ålder. Hon kände sig hjälplös och blev deprimerad. Planerna på universitetsstudier verkade omöjliga och Srey upplevde att hennes drömmar gick i kras.

En hjälpande hand

När Srey mådde som sämst fick hon kontakt med den dåvarande verksamhetsledaren vid församlingens aktivitetscenter, Angie Ng. Angie kände till Sreys situation och uppmuntrade henne  att följa med till församlingen. Srey var motvillig, men bestämde sig för att ”gå med och titta”.
På aktivitetscentret lade hon märke till att lärarna var ungdomar i hennes egen ålder. Hon njöt av barnens sällskap och lärde känna ungdomarna som dagligen kom till sina dator- och engelskalektioner. Hon insåg att det var bättre att gå till centret istället för att stanna hemma och grubbla på sina problem.
Efter att Srey besökt centret regelbundet i en månad gav Angie henne ett kuvert med ett litet ekonomiskt bidrag och ett erbjudande om att bli praktikant på centret. Som praktikant skulle hon få ett likadant arvode varje månad. Angie uppskattade Sreys attityd och ledaregenskaper. Erbjudandet kom som en överraskning för Srey, men hon tog tacksamt emot det.

Begåvad student

Srey studerar engelska och IT med assistans av församlingens två pastorer och de andra praktikanterna. Hon för vidare sina kunskaper till nya ungdomar som kommer till centret. På centret hörde Srey också predikningar och undervisning i kristen tro, och bestämde sig till sist för att ge sitt liv till Gud.
”Mitt liv har förändrats efter att jag kom hit. Nu går min farmor och mina syskon också i kyrkan och det ter sig som om många av problemen vi hade tidigare är borta. I vår familj finns nu frid.”
Srey försökte också berätta om sin tro för sin mamma. Mamman lyssnade motvilligt, tills hon för en tid sedan kom och gav sin lyckoamulett till Srey och sa att hon ville bli döpt. Mamman döptes den 1 januari tillsammans med flera andra bybor.

Drömmer om teologistudier

Församlingen har uppmärksammat Sreys talang och entusiasm, och överväger att skicka henne för att studera teologi nästa höst.
”Jag studerar Bibeln ännu ivrigare än förut, för jag har hört att studierna på seminariet är mycket krävande. Jag kämpar hårt med att förbereda mig även om jag inte ännu vet om kyrkan kommer att skicka iväg mig för att studera. Jag försöker också träna upp en ny praktikant så att hon kan ta hand om barnen och ungdomarna om jag åker till seminariet.”
Delta i Fasteinsamlingen Arbetet i Kambodja
Text: LWM/Kirsi Elo Översättning: Manda Karlsson

Bilagor