Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Gripande minnesstund på stadion i Phuket

På trettondagsaftonen firades en gripande och högtidlig minnesstund på Saphan idrottsstadion i Phukett på thai och engelska.

 

”Alla 10 000 deltagare var klädda i vitt. Minnesstunden inleddes med tändandet av rökelsestickor. Sedan följde hälsningar, som framfördes av buddhistiska, islamska och kristna ledare,”berättar pastor Jyrki Markkanen, som deltog i tillfället. ”Varje trossamfund höll sin egen åminnelseseremoni enligt sina egna religiösa traditioner.”

Till sist tände deltagarna 10 000 lyktor och tog  på detta sätt del i den globala sorgen och andliga nöden.

Biskopen skakad

Biskop Vissanukorn Upama från den evangelsik-lutherska kyrkan i Thailand konstaterar att först då han själv besökte katastrofområdet i Phuket förstod han omfånget av katastrofen. Biskopen ledde en sex personers delegation, som bestod av rektorn för kyrkans teologiska institut, Finska Missionssällskapets missionärer och en representant för Lutherska världsförbundet.

Gruppen besökte evakueringscentret, lokala myndigheter och thailändska patienter på Vachiran sjukhus.

”Enligt thailändska myndigheter har 283 barn på detta område förlorat en eller båda föräldrarna,” berättar pastor Jukka Helle. ”Thailands premiärminister försäkrar att staten kommer att garantera primär undervisning åt vaje föräldralöst barn. Frågan om hur barnens psykiska hälsa kommer att skötas efter de traumatiska upplevelserna är ännu en öppen fråga.

Den förstahjälp på 20 00 euro, som Finska Missionssällskapet sände till den lutherska kyrkan i Thailand kommer att användas för akut katastrofhjälp på det drabbade området. Ett biståndsprogram på långsikt kommer att göras genast, då kyrkan kartlagt behovet och bestämt sig för det område som hjälpen riktas till.

”Var är mamma?

”Många etiska och religiösa frågor kommer att behandlas under vårterminen, speciellt efter att studenterna vid det lutherska teologiska institutet i Bangkok har besökt katastrofområdet i slutet av januari,” konstaterar teol.dr Lilja Kinnunen-Riipinen, institutets dekanus.Hur förklarar man det som har hänt för barn, som har förlorat sina föräldrar? Efter katastrofen hörde man vuxna trösta förtvivlade kristna barn med att mamma har gått till himlen och har det bra.

“De buddhistiska vuxna berättar att mamma har dött och blivit en ande, som lever bland oss. Anden är på gott humor, om man offrar till den varje dag. På det här sättet vill de vuxna ge de buddhistiska barnen en känsla av trygghet,” berättar  Srisaowalak Prachayaporn, institutets lärare i etik.

Läraren i kyrkohistoria, Kanchana Narong poängterar att en buddhist berättar nog också för barnen att mamma nu är på ”busshållplatsen” på ett ställe, där man räknar antalet offer och goda gärningar, som bestämmer hurdant den dödas liv framöver kommer att vara.

” I en sådan här situation tar mina buddhistiska släktingar nog en genväg och förklarar för det chockade barnet att mamma har gått till himlen,” säger Kvanruan  Thingsungnoen, som studerar teologi på fjärde årskursen.

”I en islamsk familj kan man säga åt det föräldralösa barnet att pappa och mamma är på resa och släktingarna tar nu barnet till familjemedlem,” säger affärsmannen Yane Ahmed Faye. ”Till den islamska läran hör att man varje dag under hela sitt liv ber för alla döda och för sig själv. Vi ber att Gud skall ta den döda till sig till paradiset. Den som dött i en katastrof  kommer direkt till paradiset,” berattar Faye om hur man uppfattar den islamska  tron i hans egen familj.

”Inför en katastrof rasar skiljemurarna, som människorna byggt. Kvar blir en gemensam värld och den gemensamma nöden,” sammanfattar Lilja Kinnunen-Riipinen.