Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Hjälp oss bygga en kyrka i Fatick

Byggarbetare i Fatick
Byggarbetare i Fatick

Under åren 2017 och 2018 samlar Borgå stift in medel för att sätta igång med ett kyrkbygge i Fatick, Senegal. En årlig stiftskollekt kommer att tas upp för ändamålet, men även privatpersoner kan vara med och stödja projektet. Här kommer några frågor och svar kring projektet.

Vem står bakom projektet?

– Borgå stift (specialprojekt 2017-2018), Senegals lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet.

Hur föddes idén till kyrkbygget?

– Kyrkan har fått köpa land av staden Fatick. Platsen där kyrkan ska byggas ligger nära en landsväg och de områden som planeras bli ett nytt centrum i Fatick. Kyrkan har planer på att så småningom bygga upp olika verksamhetsformer på området. Om marken inte används kan det hända att kyrkan mister tomten.

Varför bygger vi en kyrka?

– Initiativet till kyrkbygget är lokalt. Församlingen och den lutherska kyrkans ledning har själva önskat sig en ny kyrka. Den nuvarande kyrkan i Fatick är belägen nära torget i staden. Under söndagarna hålls en marknad direkt utanför kyrksalens öppna dörr och ljudet från försäljare som ropar ut reklam för sina varor stör gudstjänstbesökarna. Eftersom Fatick utgör centrum för den lutherska kyrkan, upplever kyrkan det som egendomligt och belastande att dess gudstjänstlokal är inhyst i en före detta lagerlokal som inte ser ut som en kyrka, som ibland utsätts för klotter och ofta utsätts för störande ljud från högtalare. Från kyrkans sida upplever man också att församlingen i Fatick behöver en större kyrka, till exempel för kyrkans årliga stora fester, istället för att behöva resa tillfälliga tält. De flesta religiösa samfund i Senegal har en samlingsplats med ett stort och ståtligt Guds hus.

Vad symboliserar den här kyrkan för senegaleserna?

– Senegals lutherska kyrka är en liten minoritetskyrka i ett land där majoriteten är muslimer. En stor, ändamålsenlig kyrka vid landsvägen nära stadens nya centrum skulle öka kyrkans synlighet och stärka församlingens kapacitet att verka i området. Den egna identiteten stärks då de kristna kan träffas och fira gudstjänst tillsammans. Fatick utgör centrum för den lutherska kyrkans arbete. Nära den nya kyrkan finns två av kyrkans elevhem, kyrkans gästhem för kvinnor och dess utbildningscenter.

Vem kommer att använda kyrkan? Hur tjänar församlingen de mest utsatta och hjälpbehövande?

– De mest utsatta i området är barn och unga. En stor del av församlingen utgörs av just dessa åldersgrupper. De unga kristna representerar en religiös minoritet och behöver därför stöd. När den lutherska kyrkans anseende stiger i samhället underlättas också vardagliga möten mellan kristna och människor som tillhör andra religioner.

Berätta kort om den finlandssvenska kopplingen till den här platsen!

– Finska Missionssällskapets första missionärer i Senegal var finlandssvenskar och de anlände för mer än 40 år sedan. Den första missionärsfamiljen som bosatte sig i Fatick var också finlandssvensk. Under årens lopp har många finlandssvenskar varit missionärer i landet och Fatick hör till de orter där det bott flest missionärer. Idag har Borgå stift tre utsända medarbetare i Senegal: Anna-Lena Särs samt Anna och Bertrand Tikum.

Senegals lutherska kyrka är en fattig minoritetskyrka, vars medlemmar till största delen består av landsbygdsbor. Kyrkan verkar i ett land där befolkningen till största delen är muslimer (95 procent). Kyrkan består av 13 församlingar, med cirka 7 000 medlemmar.

Anna-Lena Särs, Anna Tikum och Tomas Ray (red.) svarade på frågorna.

Stöd kyrkbygget:

Som privatperson kan du delta i kyrkobygget genom att sätta in pengar på Finska Missionssällskapets konto:

FI38 8000 1400 1611 30

Skriv i meddelanderutan: Kyrkbygget i Fatick

Insamlingstillstånd: RA/2016/517 för 1.1.2017 – 31.12.2019, beviljat 22.09.2016 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2016/6024 för 2017, beviljat 22.8.2016 av Ålands Landskapsregering.

Ladda ner en flyer om projektet

Senegal
Senegal
vid konstruktionern av kyrkans gästhem. Foto: Anna Tikum.
vid konstruktionern av kyrkans gästhem. Foto: Anna Tikum.