Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Julinsamlingen: Alla har rätt att lära sig läsa på sitt modersmål

Den första skoldagen är alltid spännande
Den första skoldagen är alltid spännande

Lomy är en liten pojke som tillhör minoritetsfolket ake. Han bor i byn Kokhy nära gränsen mellan Thailand och Myanmar. Det finns ingen skola i byn och Lomy kan inte det officiella språket som majoritetsbefolkningen talar och som används i skolorna.  Nu har en läskunnighetsgrupp startat i byn och Lomy kan äntligen börja studera på sitt eget modersmål.

Finska Missionssällskapets julinsamling stöder i år läskunnighetsarbete i Asien- Varje barn har rätt till utbildning och läskunnighet oberoende av födelseort och modersmål. Utbildning är också ett effektivt sätt att bryta fattigdomsspiralen och ger barnen en möjlighet att påverka sitt eget liv. Men att inleda skolgången kan vara svårt i svårframkomliga och avlägsna områden på landsbygden. Skolorna finns i städerna och fungerar på ett främmande språk.

Smidigare skolstart

– För största delen av ake-barnen är det mycket utmanande att börja skolan eftersom de inte kan thai, berättar Tuula Kosonen som jobbar med minoritetsspråket ake i norra Thailand.

Byn där Lomy bor ligger avsides uppe i bergen. Närmaste väg tar slut 20 kilometer från byn. Därifrån leder bara en gångstig till byn. Under den torra årstiden kan man åka motorcykel längs stigen, men man måste ändå korsa floden på en smal hängbro.

För två år sedan fick byborna el tack vare understöd från en lokal kyrka, men någon skola finns det inte. Få lärare skulle gå med på att flytta till en så avlägsen plats. Mydy, som själv kommer från byn, fungerar som lärare för läskunnighetsgruppen. Han blev nyligen utexaminerad från en tvåårig läskunnighetslärarkurs, som ordnats av en organisation som arbetar med utvecklingssamarbete. Han har själv gått två år i en statlig folkskola i staden. Han är ovanligt högutbildad jämfört med resten av byborna.

Läskunnighetslektion på akha hålls nu i 11 byar. I en del av byarna finns inga officiella skolor alls, i andra byar har barnen möjlighet att gå i skola i grannbyn.

– Läskunnighetslektionerna har varit en stor framgång, alla från barn till åldringar vill nu lära sig att läsa. Inte ens dålig syn eller hög ålder hindrar byborna från att komma till läskunnighetslektionerna. Särskilt för dem vars barn är byalärare är det en hederssak att sitta med på lektionerna, berättar Tuula Kosonen.

Första förskolan på ake

Barnen i byn Huay Nam Khun har det väl ställt: de kan gå grundskola på thai i en by på gångavstånd, där invånarna är av kinesiskt ursprung. I skolan finns också elever från akha- och lahu-byar. På rasterna pratas alla dessa språk och en del elever kan fyra språk när de går ut skolan.

Invånarna i Huay Nam Khun har bett om hjälp med att grunda en ettårig förskola, där barnen kan lära sig läsa och skriva på sitt eget modersmål.  Inlärningen lyckas bättre när skolstarten görs på ake-språket. Också övergången till den statliga skolan och studierna i thai blir lättare.

Barnen får också förskolmaterial på sitt eget språk. En abc-övningsbok och trettio små historier finns klara. Det kommer att ta minst ett år att färdigställa allt det material som behövs.

Bibelöversättningen går famåt

Finska Missionssällskapet har sedan 2003 stött läskunnighets- och litteraturarbete på akha. Resultaten är goda: alfabetet är klart och olika läromedel finns nu tillgängliga. Också byalärare har utbildats.

Läskunnighetsarbetet är en förutsättning för bibelöversättningsarbetet. Målet är att människorna ska kunna läsa Bibeln som översatts till deras språk. Ungefär 75 procent av Nya testamentet är översatt till ake. Språket talas av cirka 15 000 personer i Thailand, Myanmar, Kina och Laos. Ungefär hälften av akerna i Thailand och Myanmar är kristna. Övriga är animister.

Bland annat i byn Gazo har byborna börjat intressera sig för kristendomen genom läskunnighetsarbetet. Byborna har imponerats av att den kristna läraren vågar bo på ett område som byborna själva tror vara hemsökt av onda andar. Också byskolan är byggd på det området, men det har inte lett till några problem. Byborna byggde skolan med egna krafter och eleverna snickrade bänkarna och pulpeterna av bambu.

Byborna har bjudit in ett församlingsteam som tidigare gästade byn i samband med att Bibeln började översättas till ake. Folket i byn vill höra mer om Jesus, och gärna lära sig flera andliga sånger.  De kommer ihåg sångerna från bibelöversättarnas besök.

Delta i julinsamlingen

I Asien arbetar Finska Missionssällskapet långsiktigt med påverkans- och utbildningsprojekt för att främja läskunnighet. Sällskapet stöder läskunnighetsgrupper, lärarutbildning, språkforskning och produktion av litteratur. Sällskapet driver påverkansarbete för att minoritetsspråken ska beaktas i barnens utbildning. Arbetet koncentreras till Thailand, Kambodja, Laos, Vietnam, Nepal, Kina, Pakistan och Papua Nya Guinea.

Delta i årets julinsamlingen med en inbetalning till bankkontot IBAN FI38 8000 1400 1611 30 (BIC: DABAFIHH). Märk inbetalningen JUL12. Man kan också delta genom att skicka textmeddelandet JUL5 (5 euro) eller JUL10 (10 euro) till numret 16155 eller ringa numret 0600 11315 (15,23 € + lna).

Så här kan du hjälpa i området runt Mekong-floden:
–          5 €       en ABC-bok och ett skolhäfte för en elev i en läskunnighetsklass
–          10 €     skolhäften för 10 elever i läskunnighetsklasser
–          15 €     sånghäften på eget modersmål för en församling
–          50 €     en månads läromaterial för en förskolelärare
–          100 €   ett paket med böcker för ett bibliotek i en byaskola

Läs mera om julinsamlingen på www.devackrastejulsangerna.fi

Text: Kirsi Elo
Översättning: Manda Karlsson

så också för Lomy (andra från vänster) och hans kamrater i vars by man har startat en läskunnighetsgrupp som fungerar på barnens modersmål. Den närmaste statliga skolan är långt borta och där skulle barnen vara tvungna att studera på ett främmande språk. Foto: Nööza Gokhy
så också för Lomy (andra från vänster) och hans kamrater i vars by man har startat en läskunnighetsgrupp som fungerar på barnens modersmål. Den närmaste statliga skolan är långt borta och där skulle barnen vara tvungna att studera på ett främmande språk. Foto: Nööza Gokhy