Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Julinsamlingen hjälper familjer i u-länderna

Kibbitu deltar i Mettu församlings läsklass och i annan verksamhet som kvinnorna ordnar. Hon fick ett lamm av församlingens kvinnogrupp och nu har familjen bättre inkomster. Till barnens stora förtjusning har fåret fått lamm. Foto: Regina Hantikainen.
Kibbitu deltar i Mettu församlings läsklass och i annan verksamhet som kvinnorna ordnar. Hon fick ett lamm av församlingens kvinnogrupp och nu har familjen bättre inkomster. Till barnens stora förtjusning har fåret fått lamm. Foto: Regina Hantikainen.

”Jag har en kallelse att tjäna kvinnor. Kvinnorna på landsbygden har länge varit förtryckta och de har inte lärt sig uppskatta sig själva.  Jag lär kvinnorna att de är värdefulla eftersom de är skapade och älskade av Gud. Deras självförtroende växer och de börjar ta bättre hand om sina familjer”, berättar Niqatwa Anbasse som är sekreterare för kvinnoarbetet i Mettu stift, där Mekane Yesuskyrkan verkar.

Finska Missionssällskapets julinsamling stöder i år arbete som förbättrar familjers levnadsförhållanden på olika håll i världen. Speciell vikt läggs vid kvinnornas ställning i samhället. Om en kvinna får utbildning och kan förtjäna egna pengar får hela hennes familj det bättre ställt. Ett av insamlingsmålen är kvinnoarbetet i Etiopien.

Kyrkans kvinnoarbete ger bättre självförtroende

”Arbetet vill ge kvinnorna framtidstro och hopp. Vi vill hjälpa dem att upptäcka sina gåvor, så att de kan tjäna Gud och sina närmaste. Vi uppmuntrar dem att utveckla sig själva och sina familjers liv.  De delar med sig av den kunskap de får på de kurser som ordnas inom stiftet, till exempel läskunnighet och näringslära. Vi försöker också inge dem mod att bryta skadliga sedvänjor och ta till sig sundare vanor”, berättar Regina Hantikainen, som jobbat länge inom kvinnoarbetet.

Flickor lär sig om sina rättigheter

År 2007 startades också församlingsgrupper för flickor. Idag deltar cirka 3 000 flickor i åldern 10-14 år i verksamheten. Över 350 frivilliga har fått skolning i att leda grupperna.

”Inom kvinnoarbetet lade vi märke till att informationen ofta gavs för sent. Flickorna gifter sig mycket unga, ibland redan i 13–15-års ålder. Kvinnorna själva säger att de kunde ha handlat annorlunda om de undervisats om sina rättigheter 10 år tidigare. Detta var orsaken till att vi startade flickgrupperna”, berättar Hantikainen.

År av långsiktigt arbete har gett resultat. Mammornas och barnens hälsa har blivit bättre, omskärelsen av kvinnor minskar, familjerna har fått det bättre ställt och allt fler barn går i skola. Många kvinnor som lärt sig läsa fortsätter också att studera.

Kallad att undervisa kvinnor

Niqatwa Anbasses historia är ett gott exempel på hur projekten ger kvinnorna gott självförtroende. Efter att ha gift sig flyttade Niqatwa till en by på landsbygden. I byn fanns en hemgrupp som drevs av Mekane Yesuskyrkan. Skriftskola började ordnas i en av hyddorna och Niqatwa gick med.

Småningom grundade Niqatwa en kvinnokommitté i sin egen församling. Ibland gick hon i tre timmar för att undervisa kvinnorna i grannbyn. Hon deltog också i en två månader lång kurs om kvinnoarbete som kyrkan ordnade i Mettu. Kursen gav henne mycket nyttig information som hon kunde använda i sina egna kvinnogrupper.

Niqatwa hade också möjlighet att delta i en ettårig kurs i Addis Abeba. Efter det jobbade hon igen flera år på landsbygden. För sex år sedan blev hon vald till stiftets sekreterare för kvinnoarbetet. Förra hösten inledde hon en distansutbildning i teologi, tillsammans med 16 andra studeranden. Kursdeltagarna fortsätter sitt vanliga arbete, studerar hemma och samlas en gång i veckan för att tillsammans med en lärare diskutera vad de lärt sig.

Mettu stift  hjälper 60 000 kvinnor

Mettu stift, som finns i västra Etiopien, är lika stort som hälften av Finlands areal. På stiftets område bor 3,8 miljoner invånare och den etiopiska Mekane Yesuskyrkan har 350 000 församlingsmedlemmar på området. Stiftet grundades år 1989, men kyrkan fanns där långt före det. Kvinnoarbetet kom igång på 1980-talet. Av kyrkans medlemmar är mer än hälften kvinnor och de är mycket aktiva. Många församlingar får sina största inkomster från kvinnogrupperna. Stiftet engagerar ett tjugotal kvinnor som får en liten lön för sin insats. I församlingarna finns därtill många frivilliga och kvinnokommittéer. Verksamheten når årligen cirka 60 000 kvinnor.

Finska Missionssällskapets julinsamling stöder i år de mest utsatta familjerna i u-länderna. Vi hjälper familjerna genom:

– matsäkerhet – utbildning – utkomstmöjligheter och  småföretagande – hälsovård och hiv/aids-upplysning – omsorg om föräldralösa, åldringar och handikappade – kyrkornas familjearbete

Så här kan du hjälpa i Etiopien:

5 €                       20 läroböcker för läskunnighetsundervisning

10 €                     6 meter tyg + tråd för hantverksprojekt

20 €                     6 hönor

30 €                     ett får

60 €                     en närings- och hälsovårdskurs för 15 kvinnor

80 €                     en lärare för ett år för en läskunnighetsklass

Du kan göra en inbetalning till följande kontonummer: SAMPO  800014-161130, IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH. Märk inbetalningen: JUL11. I december kommer också insamlingsbrev på posten.

Text: Kirsi Elo, översättning: Britt-Helen Lindman

Mera om julinsamlingen på www.mission.fi/dvj

Ledarna för flickgrupperna på kurs i Alge prosteri. Foto: Regina Hantikainen.
Ledarna för flickgrupperna på kurs i Alge prosteri. Foto: Regina Hantikainen.