Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kollekt för mänskliga rättigheter i Colombia – också för åldringar

Kollekten den 27.9.2009 uppbärs i Finlands lutherska kyrkor för Finska Missionssällskapets Utjämningsinsamling, som fokuserar på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fredsarbete i Colombia och Bolivia via lokala medborgarorganisationer.

Colombia har lidit av väpnade konflikter och otrygghet i närmare femtio år. Tiotusentals människor har mist livet och ca 4 miljoner har blivit interna flyktingar i sitt eget land. En stor del av dem är åldringar, som inte längre har någon som tar hand om dem.

Colombias lutherska kyrkas stödcenter för seniorer i Soacha utanför Bogotá erbjuder gratis lunch, psykologstöd, tandvård och hobbyverksamhet. Seniorerna själva leder en folkdansgrupp, för att pigga upp vardagen. Dessa seniorer är ett ankare för den yngre generationen, som aldrig har upplevt fred. Åldringarna kan berätta hurdant livet i Colombia var före oroligheterna bröt ut och hurdant det kunde vara också idag, om en rättvis fred skipas.

Medborgarorganisationerna kämpar för mänskliga rättigheter och ger också juridisk hjälp, förbättrar utkomstmöjligheterna och säkrar tillgången till mat för etniska grupper. Utjämningsmedlen kanaliseras via Lutherska världsförbundet och den lutherska kyrkan i Colombia.

Finska Missionssällskapet erhåller biståndsmedel för projektet från Finlands utrikesministerium. Självriskandelen samals genom Utjämningsinsamlingen.

Fjolårets utjämningskampanj inbringade 448 343 euro för läskunnighetsarbete bland minoritetsfolk i Kambodja.

Ann-Christine Marttinen