Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kollekten andra söndagen i fastan till bibelöversättningsarbete

Andra söndagen i fastan, 7.3. 2004 uppbärs en kollekt i Finlands evangelisk-lutherska kyrkor för bibelöversättningsarbetet i Angola och Papua Nya Guinea via Finska Missionssällskapet. Bibeltexterna, Guds tal till människorna, hör till alla.

Finländarna har haft privilegiet att läsa bibeln på svenska i 450 år och på finska i 360 år. Bland många folkgrupper förblir det en dröm att läsa Bibeln på sitt modersmål.

På Papua Nya Guinea talas 800 olika språk. Bibelöversättningsarbetet kräver både språk- och kulturforskning, samt ett gediget läskunnighetsarbete. I Papua Nya Guinea har detta skett på ca 300 språk. Nya testamentet har översatts till 140 olika språk, hela bibeln endast till ett.

Finska Missionssällskapets (FMS) medarbetare arbetar inom fyra språkgrupper på Papua Nya Guinea, urim, nek, mussau-emira och urat. Lokala översättare har en central betydelse i översättningsarbetet. En del av Nya testamentet har redan översatts till urim, och delar av Nya testamentet på urat torde bli färdiga detta år. Översättningen av Markusevangeliet på nek togs i bruk fösta advent 2002.

Finska Missionssällskapet samarbetar i Papua Nya Guinea med den samkristliga internationella organisationen Summer Institute of Linguistics (SIL), som representeras i Finland av Wycliffe Bibelöversättarna r.f.

I Angola är FMS engagerad i att översätta bibeln till nkumbi. I Kunene län i södra Angola bor tusentals människor som talar nkumbi eller dess släktspråk. En utbildad angolansk bibelöversättare, som är anställd av den lutherska kyrkan, utbildar som bäst fyra översättare. I år kommer även en finländsk missionär att ansluta sig till teamet.