Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kollekten den 4 maj för bibelöversättning i Papua Nya Guinea, Senegal och Angola

Söndagen den 4 maj går den riksomfattande kollekten till bibelöversättningsarbete i Papua Nya Guinea, Senegal och Angola genom Finska Missionssällskapet.

I Angola översätts bibeln till nkumbi, som talas av över 100 000 människor. En stor del av Nya testamentet finns redan som en första översättningar.

Initiativet till översättningen togs av den lutherska kyrkan, men i fjol blev projektet ekumeniskt och drivs nu av Angolas bibelsällskap.

I Senegal är en fjärde del av befolkningen fulaner, som talar pular som modersmål. Pular talas också i grannländerna. Nya testamentet på pular blev färdig i slutet av 1990-talet. Nu översätts Gamla testamentet.

I Senegal firades en stor fest på trettondagen år, då bibeln på serere utkom, som den första översättningen av bibeln på ett lokalt språk. Översättningen skedde i samarbete med den lutherska kyrkan i Senegal, Finska Missionssällskapet och de Förenade bibelsällskapen. Arbetet, som påbörjades av pastor Stig-Olof Fernström, räckte i 30 år.

Basundervisning på 450 av 830 språk i Papua Nya Guinea

I Papua Nya Guinea talas 830 olika språk. Deras storlek varierar från under hundra modersmålstalare till över hundra tusen.

 
Finska Missionssällskapets missionärer har arbetat inom Summer Institute of Linguistics, översatt bibeln och skapat läskunnighets- och annat material på flera olika språk. En del språk har inte ens haft ett alfabete, då arbetet har börjat.

Riikka-Maria och Tomas Kolkka är engagerade i bibelöversättning och läskunnighetsarbete på ön Djaul i landskapet Nya Irland.

”Läskunnighetsmaterialet består av bibelberättelser, barnböcker, folksägner och kalendrar”, berättar Tomas Kolkka. ”

”Att översätta psalmer till tiang och att skriva sånger på sitt eget språk har fått folk i olika åldrar att upptäcka sitt modersmåls resurser och möjligheter. Samtidigt har öbornas läskunnighet har förbättrats.” Musiken ökar intresset för den egenspråkiga kulturen”, försäkrar Riikka Kolkka, själv musiklärare.

Finska Missionssällskapet understöder bibelöversättning och alfabetisering till nek, urim, urat, tiang, mussau-emirat och kovai.

Kollekt också per mobil

Man kan också delta i kollekten genom att sända ett textmeddelande. För att ge 10 euro skriv KOLLEKT10, för att ge 5 euro skriv KOLLEKT5 Sänd meddelandet till numret 16160
Tjänsten fungerar med följande operatörer: Sonera, Elisa, DNA, Saunalahti, Kolumbus, ZeroForty och TeleFinland.