Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kristiina Rintakoski chef för sällskapets påverkansarbete

Kristiina Rintakoski har valts till chef för Finska Missionssällskapets påverkansarbete. 39-åriga Rintakoski är politices magister, hemma från Riihimäki.

Rintakoski har tidigare arbetat vid organisationen Crisis Management Initiative (CMI), som grundades av President Martti Ahtisaari år 2000 för konfliktlösning och fred. Rintakoski har arbetat 10 år vid CMI i expert- och ledarupprag. Hon har en lång och omfattande erfarenhet av påverkansarbete både inrikes och internationellt. 

I sällskapets nya strategi 2010-2015 har påverkansarbetet en central roll i verksamheten både utomlands och i hemlandet. Genom att stärka påverkansarbetet strävar sällskapet efter att effektivisera arbetets resultat gällande utrotandet av fattigdom och tryggandet av de mänskliga rättigheterna. 

Chefen leder det kommande teamet för påverkansarbete. I teamet ingår, förutom Rintakoski, också en planerare för verksamheten i Finland samt en planerare för det internationella arbetet. Chefen ansvarar för planeringen av sällskapets påverkansarbete som helhet och koordinering av verkställandet. Chefen rapporterar till missionsdirektorn.

Finska Missionssällskapet verkar i samarbete med lokala kyrkor och internationella organisationer i nästan 30 länder. Arbetet på världens fem kontinenter strävar till att förbättra de allra svagaste och mest diskriminerade befolkningsgruppernas levnadsförhållanden. Finska Missionssällskapet är Finlands utrikesministeriums partnerorganisation. Sällskapet har en årsbudget på 30 miljoner euro och knappa 340 anställda, varav ungefär 200 arbetar utomlands. Finlands lutherska kyrkas församlingar är medlemmar i sällskapet. Biskopen i Tammerfors stift, Matti Repo, är ordförande för styrelsen.

Sällskapets påverkansarbete utförs tillsammans med organisationens samarbetsparter och är en del av utrikes- och inrikesarbetet. Kristiina Rintakoski inleder sitt uppdrag, som är en ny befattning vid sällskapet, den 15.11.