Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kvinnor i Etiopien stöder varandra i kyrkans grupper för funktionshindrade

Funktionshindrade kvinnor är socialt och ekonomiskt ytterst sårbara – och åsidosatta. De är beroende av andra och utsatta för utnyttjande, våld och diskriminering. I kyrkans grupper erbjuds de rehabilitering, stöd samt utbildning i företagsamhet och hantverk. Bild Virve Rissanen

En grupp funktionshindrade kvinnor samlas varannan tisdag i kyrkans verksamhetscenter i staden Dessie. I slutet av 2018 startade man gruppverksamheten för sexuellt utnyttjade fattiga kvinnor med någon form av funktionsnedsättning.

Målsättningen är att ge kamratstöd, samtalshjälp och lära ut företagsamhet åt 30 kvinnor. Många kvinnor har kommit igång med att skapa sig en näring efter att ha gått kursen i företagsamhet. Då några av kvinnorna har flytt ifrån sina män nämner vi dem endast vid förnamn.

Ennabet berättar att hon inte arbetade alls innan hon kom med i gruppen.

– Nu har vi alla ett bättre liv. Jag säljer kaffebönor på torget och träffar människor. I gruppen kan jag tala om mitt arbete, men också om mina upplevelser.

Kvinnorna i gruppen berättar att de i början av projektet var osäkra på om det finns andra i världen som har samma slags upplevelser som de. Här får de stöd av varandra, och några berättar att de hittat en hjärtevän.

Halima får sitt uppehälle genom att sälja strumpor. Hon köper strumporna en bit bort, och säljer dem vid huvudvägen. Halima har en symaskin som är köpt med projektmedel, men saknar ännu en plats för sin syateljé.

–Jag vill försörja mig och bo ensam. Varje gång då gruppen samlas träffar jag vänner och får uppmuntran, säger Halima.

Funktionshindrade är utsatta för våld

I Etiopien är funktionshindrade i en socialt och ekonomiskt ytterst utsatt position. Tradition och brist på kunskap gör att en stark skamkänsla förknippas med funktionshinder. Detta gör att funktionshindrade isoleras från samhället. I hemmen utsätts funktionshindrade barn och kvinnor för våld och utnyttjande.

I Dessie och Kombolcha i det nordliga Etiopien finns inga myndigheter eller organisationer som arbetar för funktionshindrade. Hälsovården i dessa områden är också bristfällig. Missionssällskapet i samarbete med Mekane Yesus-kyrkan främjar den fysiska och psykiska hälsan hos funktionshindrade barn och kvinnor samt stärker deras ställning i samhället. Vi erbjuder dem verktyg att försvara sig mot utnyttjande, och vid behov hjälp.

Virve Rissanen


Abay, som har fått utbildning i en grupp för funktions-
hindrade
kvinnor, tillreder nu kryddpasta till försäljning.
Bild: Virve Rissanen

Låt oss ta hand om oss själva och varandra.
Kom med och sprid ut hopp i världen.