Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kvinnorna firade årets framgångar vid utbildningscentret för unga i Fatick

Några av de 28 kvinnor som gått första året på utbildningscentret för unga kvinnor i Fatick. Foto: Anna Tikum
Några av de 28 kvinnor som gått första året på utbildningscentret för unga kvinnor i Fatick. Foto: Anna Tikum

Den 23 juni var det fest på utbildningscentret för unga kvinnor i Fatick. Centret invigdes i oktober i fjol varefter 30 kvinnor kunde påbörja en treårig utbildning.

Det första skolåret avslutades och 28 av kvinnorna fick mellanbetyg över årets prestationer. Under årets lopp fick kvinnorna lära sig bland annat sömnad, tygtryck, broderi och huslig ekonomi. Dessutom fick de språkundervisning i franska och wolof. 

Under festens fick gästerna smaka på bakverk och drycker som kvinnorna estetiskt dukat upp på långbord. En utställning fanns också över de broderade dukar, tryckta tyger och färggranna kläder som kvinnorna tillverkat. 

Mångsidig yrkeskunskap

De lärare som höll tal på festen var överens om att kvinnorna hade arbetat flitigt och gjort stora framsteg i de olika ämnena. Om de fortsätter på samma sätt de två resterande åren av utbildningen kommer de att kunna arbeta och försörja sig själva i framtiden, vilket också är målet för utbildningen.

Med på festen var många av kyrkans anställda, kvinnornas föräldrar samt kyrkans president, Abdou Thiam, som också höll ett uppmuntrande tal för de unga kvinnorna.

Inkommande termin inleder 15 nya kvinnor sitt första studieår vid centret.

Nya möjligheter på landsbygden

Femmes pour Christ (rörelsen kvinnor för Kristus) är ansvarig för arbetet vid utbildningscentret, vars officiella namn är CPF, Centre promotion de femmes (centret för främjande av kvinnors utbildning). Finska Missionssällskapet stöder centret genom fadderverksamhet. Sällskapet stöder verksamheten genom att stå för studiematerial och vissa lönekostnader.

På kyrkans verksamhetsområde lever så mycket som två tredjedelar av befolkningen under fattigdomsgränsen. Av de vuxna kan bara 40 procent läsa och skriva. På landsbygden är ännu fler icke-läskunniga. Många av de yngre flyr undan de svåra förhållandena och flyttar till städerna, men har de ingen utbildning har de svårt att få jobb. Att utbilda kvinnorna på deras boningsort är därför väldigt viktigt.

Text: Anna Tikum/FMS

Läs mera om centrets invigning