Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kvinnorna i Etiopien förändrar sina liv

Kvinnoprojektet i Sirinka förmedlar framtidshopp. I Dessie synod ges kvinnorna möjligheten att förändra sina liv genom självhjälpsgrupper, nätverk och bestående kapital.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder, ett resultat av bland annat torka och politisk instabilitet.
– Men förhållandena har förändrats radikalt för många kvinnor på en väldigt kort tid tack vare projektet i Sirinka, säger Katri Leino-Nzau, utvecklingskoordinator vid Finska Missionssällskapet.

Lösningarna är enkla: Kvinnorna får utkomstmöjligheter genom mikrolån, djurbanker och undervisning i bokföring och jordbruk. De undervisas i hälsofrågor och ges aids-upplysning. Deras döttrars utbildning stöds genom skolmaterial och flickgrupper. Tack vare projektet har man också kunnat minska på den kvinnliga könsstympningen.
Christine Björkskog, en av Finska Missionssällskapets missionärer i Etiopien, har fungerat som rådgivare för kvinnoprojektet i Sirinka sedan år 2006.

– Arbetet ger konkreta och bestående resultat, säger Björkskog, som är på väg tillbaka till Finland i mars efter avslutad arbetsperiod.

Sirinkaprojektet drivs av Mekane Yesus-kyrkan i samarbete med lokala myndigheter. Projektet har pågått sedan 2006 och befinner sig nu i sin slutfas. Sirinka är en landsbygdsstad med 12 000 invånare, beläget 500 km från Etiopiens huvudstad Addis Abeba. I projektet utgår man från kvinnornas egna förutsättningar att själv förändra sin vardag, få bättre utkomstmöjligheter och självförtroende. Arbetet sker i samarbete med hålsovården, skolorna och de administrativa myndigheterna.

Stödgrupper och mikrolån

Projektet består av många olika element. Finansgrupper ger kvinnorna möjlighet att skapa egna företag med hjälp av mikrolån. Kvinnornas ekonomiska ställning och självförtroende har ökat märkbart sedan projektet startade. Under årens gång har kvinnorna organiserat sig i grupper som stöder hjälp till självhjälp. Aktiviteterna finansieras med hjälp av mikrolån ur en projektfond som upprätthålls av kvinnorna inom ramen för projekten.

Genom att dela ut symaskiner till arbetslösa kvinnor har man skapat nya utkomstmöjligheter. Fantaya Abate, bosatt i Dessie, har lyckats göra sig självförsörjande tack vare sina syprojekt. I två års tid har hon sytt kläder och hemtextiler.

Kvinnorna erbjuds också möjligheten att låna får för uppfödning. Genom att föda upp lamm och sälja dem till slakt får de pengar till hushållet. Kvinnorna deltar i kapacitationsgrupper och lär sig nya tekniker för jordbruk, bevattning och djuruppfödning.

Utbildningen tryggar flickornas framtid

När kvinnorna blir självförsörjande kan de också skicka sina döttrar till skolan. Ett par flickgruppen ger skolelever möjligheten att träffats en gång i månaden för att diskutera frågor kring kvinnors rättigheter och skadliga traditioner som till exempel könsstympning, barnäktenskap och våldtäkt. Sirinkaprojektet understöder tusentals flickors skolgång genom att distribution av skolmaterial och möjligheten till stödundervisning.

Myndigheterna i norra Etiopien har varit mycket nöjda med projektets resultat. Det sista projektåret pågår som bäst och ska följas av en utvärdering, varpå projektet troligtvis fortsätter.

Björkskog är utbildad speciallärare och åkte ut som missionär 2006. Efter fyra års arbete med kvinnor och barn i Etiopien är hon nu på väg tillbaka till Finland i mitten av mars. I höst återvänder hon till sitt arbete vid Cronhjelms skola i Larsmo.

Joanna Lindén