Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkans missionärsutbildning fyller 150 år

Deltagarna i den första missionärskursen 1868: I bakre raden: K.E. Jurvelin
Deltagarna i den första missionärskursen 1868: I bakre raden: K.E. Jurvelin

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uppmärksammar i år missionärsutbildningens 150-års jubileum. Kyrkans äldsta missionsorganisation Finska Missionssällskapet började skola missionärer 17.11.1862. Under alla dessa år har Finska Missionssällskapet sänt kring 1 700 personer för tjänst i över 30 länder.

Finlands första missionsorganisation, Finska Missionssällskapet, grundades 19.1.1859. Under sina första verksamhetsår gjorde organisationen missionen känd för finländarna med hjälp av sina två tidningar Lähetyssanomat och Mission.

Under hela 1800-talet antogs enbart män till missionärsutbildningen. Eftersom det inte fanns någon allmän skolplikt då var skolningsnivån svag bland de flesta som sökte till missionsarbete. Till kvalificeringskraven hörde god läs- och skrivförmåga samt ”ett väckt samvete, bra kunskap om den kristna läran, bra naturlig gåva och god hälsa.”

Första kvinnorna antogs 1906

På 1800-talet var utbildningen sex år lång. Under den tiden studerade man bland annat finska, historia, geografi och teologi. Till undervisningsprogrammet hörde också tyska, engelska och grekiska. Finska Missionssällskapets första missionärer sändes iväg sommaren 1868. Destinationen var Västafrika, till nordliga delar av nuvarande Namibia.

År 1906 började sällskapet utbilda kvinnor till missionsarbete. I detta fall krävdes att man hade grundutbildning i form av flickskola eller lärarseminarium. I den kvinnliga missionärsutbildningen uppmärksammade man för första gången också kulturella frågor.

Missionärer behövs fortfarande

Idag omfattar utbildningen både teologiska och kulturella studier samt färdigheter inom utvecklingssamarbete. Förra året arbetade drygt 150 personer utomlands. Antalet missionärer har de senaste åren minskat när samarbetsparterna utbildat egna anställda, ofta med stöd av Finska Missionssällskapet. Missionärer behövs dock fortfarande, speciellt i utbildnings- och expertroller.

Sällskapets missionärer har varierande uppgifter. De arbetar bland annat som lärare vid universitet och bibelskolor, översätter bibeln eller arbetar med kristen fostran. De arbetar också med fadderarbete, katastrof- och utvecklingssamarbete i svårnådda samhällen samt tillsammans med funktionshindrade och utstötta människor.

Mera information (på finska)

Jubileumsseminarium 16.11.2012 

Finska Missionssällskapets utsända personal

Stöd våra missionärer

 

   

E. Juntunen
E. Juntunen