Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet i kamp mot svält och fattigdom

Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp har inlett kampanjer för tillgången på mat i världen. Kampanjerna förstärker det internationella kyrkliga samarbetet. Arbetet för utrotandet av fattigdomen i utvecklingsländerna kräver kontinuerliga insatser.

En av de allvarligaste frågorna är världens livsmedelsförsörjning: över en miljard människor i världen svälter. De två organisationerna arbetar mot samma mål – att förbättra förutsättningarna för utsatta människor.

Gemensamt brev till församlingarna

Organisationerna har skickat ett gemensamt brev till församlingarna. Brevet informerar om de olika kampanjerna samt dess inverkan på utvecklingsländerna. Med hjälp av kampanjerna kan församlingarna förverkliga kyrkans ansvar för det internationella arbetet och göra tillgången på mat till ett samtalsämne i samhället.

Utlandshjälpen agerar globalt

Kyrkans Utlandshjälps kampanj ”Handling” satsar också på näringsfrågor åren 2010-11. Kampanjens målländer utgörs av Kambodja, Uganda och Haiti. Utlandshjälpen strävar efter att förbättra förhållandena på landsbygden så att förutsättningarna för lokal matproduktion förbättras och att människorna får en tillräcklig utkomst .

Finska Missionssällskapet förhindrar ökenutbredning

Utjämningen 2010 vill trygga tillgången på mat och vatten i Senegal och Mauretanien. I dessa länder hotar klimatförändringen tillgången på mat och rent dricksvatten. Öknen breder ut sig och hotar framtiden för invånarna. Tillgången på mat tryggas med enkla och mångsidiga medel.

Internationell kampanj

Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapets partnerorganisation Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) har startat en världsomfattande matkampanj. Kampanjen Food for Life! upplyser om matstituationen i världen och söker efter olika medel med vars hjälp människorna i utvecklingsländerna kan förbättra sina möjligheter till hållbar livsmedelsproduktion.
Även årets Gemensamt Ansvar-insamling fokuserar på tillgången på mat i världen. De insamlade medlen kanaliseras till fattiga barnfamiljer i Finland och i Haiti använda medlen till att garantera invånarnas dagliga bröd.

Finska Missionssällskapet 9.3.2010