Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

#DelaFred – temamaterial

Åren 2018-2019 har evangelisk-lutherska kyrkan i Finland valt fred som tema för kyrkans fostran. Med hjälp av temat vill man uppmuntra barn och unga att verka för fred samt uppmärksamma barnens och de ungas rätt till en fredlig och trygg tillvaro. Under dessa två år hålls temat framme på olika sätt i kyrkans verksamhet och av samarbetspartners. Finska Missionssällskapets bidrag till fredstemat finns samlade nedan.

Mera info om årstemat samt material och nyheter om fred på svenska finns på den gemensamma hemsidan  .

Vill du veta mera om hur vi på Finska Missionssällskapet jobbar för fred nationellt och internationellt? Gå då vidare till sidan om vårt freds- och försoningsarbete. Också i undervisningsmaterialet Operation Mirakel finns ett avsnitt som behandlar fred.

 

Missionsarbete bygger fred

Några exempel på hur Finska Missionssällskapet bygger fred och försoning i världen. Layout: Joanna Lindén-Montes och Yvonne Lindström.

PPT-fill, 14.06 MB

Ladda ner Fredsarbete-FMS-2018-1.ppt

Bildkort för diskussionsunderlag

PDF-fill, 19.15 MB

Ladda ner bildkort-for-diskussionsunderlag.pdf

Dela Fred anvisningar bildaktivitet 1

PDF-fill, 226.24 KB

Ladda ner Dela-Fred-anvisningar-bildaktivitet-1.pdf

Dela Fred anvisningar bildaktivitet 2

PDF-fill, 217.83 KB

Ladda ner Dela-Fred-anvisningar-bildaktivitet-2.pdf

Kvinnor och fredsarbete

En PowerPoint som utgångspunkt för diskussion om fred. PowerPointen används tillsammans med underlagen för samtal om fred med barn respektive ungdomar.

PPTX-fill, 5.03 MB

Ladda ner FMS-FREDSARBETE.pptx

Underlag för diskussion om fred med ungdomar

OBS! Diskussionsunderlaget hör ihop med PowerPointen om kvinnor och fredsarbete och är avsett för ungdomar.

PDF-fill, 380.49 KB

Ladda ner Underlag-för-ungdomar-till-Freds-PPT.pdf

Underlag för diskussion om fred med barn

OBS! Diskussionsunderlaget hör ihop med PowerPointen om kvinnor och fredsarbete och är avsett för barn.

PDF-fill, 362.71 KB

Ladda ner Underlag-för-barn-till-Freds-PPT.pdf

Fredsandakt för barn

Andakt av André Ravall och Charlotte Steffansson. Får gärna användas tillsammans med tillhörande bilder som finns i separat dokument.

PDF-fill, 353.50 KB

Ladda ner Fredsandakt-för-barn.pdf

Illustration till fredsandakten för barn

Bilder att visa medan man läser fredsandakten för barnen.

PPTX-fill, 2.64 MB

Ladda ner Visningsfoton-till-andakten.pptx

Fredsandakt för ungdomar

Andakts av Stefan Vikström.

PDF-fill, 165.69 KB

Ladda ner Fredsandakt-för-unga.pdf

Arbete i Israel och på de palestinska områdena

Uppgifter och berättelser om freds- och försoningsarbete i Israel och de palestinska områdena.

PDF-fill, 392.16 KB

Ladda ner PAL-ISR_FRED.pdf

Dani från Israel

Dani berättar hur det är att leva i Israel och hur fotbollen har bidragit till vänskap mellan israeler och palestinier. I slutet av berättelsen finns tankenötter och uppgifter i anslutning till Danis historia.

PDF-fill, 2.42 MB

Ladda ner Dani_Israel.pdf