Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mekane Yesus – ”en plats där Jesus är”

Bekure Daba och Camilla Skrifvars-Koskinen. Foto: Joanna Lindén-Montes
Bekure Daba och Camilla Skrifvars-Koskinen. Foto: Joanna Lindén-Montes

Med oss på Missionsfesten har vi Bekure Daba, som representant för Mekane Yesus kyrkan i Etiopien. Bekure är gift, har tre barn och är den första  prästvigda kvinnan (prästvigd blev hon år 2000) i Mekane Yesuskyrkan, där hon också fungerar som ledare för en kvinnogrupp. ”En plats där Jesus är”, är översättningen av kyrkans namn, vilket ter sig passande med tanke på att det är en av världens snabbast växande kyrkor.

1829 var året då lutherdomen kom till Etiopien via tyska missionärer. Målet missionärerna hade var inte att starta en egen kyrka, utan att reformera den redan existerande ortodoxa kyrkan i Etiopien. Denna reformation togs inte emot med öppna armar och de missionärer som kom till landet (senare också från bland annat Amerika, Sverige och Tyskland) fick under lång tid möta hårt motstånd. De fortsatte ändå att kämpa för att bli en nationell kyrka och enligt en rapport från 2011 har Mekane Yesus kyrkan nu ungefär 5 875 440 döpta medlemmar.  

Bibelöversättning är A och O i budskapsspridning

Hur är det möjligt att kyrkan har haft sådan stor och snabb tillväxt? Bekure förklarar att här så har bibelöversättningen haft en stor roll. Väsentligt för att sprida det kristna budskapet är att människorna kan läsa skriften på det egna modersmålet, vilket var en av reformationens grundtankar. I Etiopien översattes Bibeln från grekiska till géez och senare även till amhariska och oromo. Missionärerna nådde etiopierna på deras eget modersmål, till skillnad från den ortodoxa kyrkan som fortfarande använde ett främmande språk. Bibelöversättningarna har lockat – och lockar fortfarande- människorna till den lutherska kyrkan, vilket har bidragit till att Mekane Yesus kyrkan blivit en av de snabbast växande kyrkorna i världen.

Levande, aktiv och visionär kyrka

I början av 1960-talet dök en karismatisk väckelserörelse upp i Etiopien, som engagerade många unga. Sedan dess har det karismatiska varit en del i Mekane Yesuskyrkan. Bekure Daba berättar att kyrkoherde Gudina Tumesa (tidigare generalsekreterare för Mekane Yess kyrkan) brukar säga ”bara de som har en släng av den karismatiska förnyelsen är riktigt användbar i kyrkans tjänst”. Önskvärt är en levande, aktiv och visionär kyrka där lekmännen får vara aktivt delaktiga.

En central del av missionsstrategin är det holistiska tankesättet, berättar Bekure. Kyrkan måste tillgodose – inte bara det andliga behovet- utan också det ekonomiska och sociala behov som finns i samhället. Ande, själ, kropp, omgivning och samhälle måste gå hand i hand, först då tjänas hela människan, sager hon. Blir inte alla dessa behov tillgodosedda samtidigt, så blir inte evangeliets budskap fullständigt.

Bekure Daba betonar vikten av samarbetspartners och att Mekane Yesus kyrkan är beroende av utländskt stöd. Hon sager jag vill gratulera er för att ni är en viktig del av Mekane Yesus- kyrkans växt och utveckling”.

Kvinnorna i Mekane Yesus

Det sägs att kvinnorna är kyrkans ryggrad ”, börjar Bekure, och fortsätter: ”det är verkligen sant i vår kyrka. Kvinnorna har spelat en viktig roll ända från början. De har från början varit aktiva inom den holistiska missionen och kyrkan har från dess grundande riktat in sig på kvinnornas behov.” Kvinnornas deltagande i kyrkans aktiviterer överskrider alltjämt männens och deras antal ökar hela tiden. Mekane Yesus är den första etiopiska protestantiska kyrka som viger kvinnliga präster (från och med år 2000) och låter kvinnor delta i alla olika aktiviterer.” Vi ger aldrig upp och en dag kommer då varje region bekräftar kvinnornas tjänst på alla områden inom kyrkan”, avslutar Bekura  Daba slagkraftigt.

Text: Ida Strandberg, informatör i Johannes församling

Se foton från missonsfesten här