Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mission i växelverkan – från syd till nord

Vad kan söderns kyrkor tillföra oss i norr? Den frågan dryftades på aktualitetsdagen i mission i Vasa måndagen den åttonde februari, då ett femtiotal kontaktpersoner och församlingsanställda från Österbotten och Helsingfors samlades för diskutera kring temat växelverkan och mission.

– I framtiden kommer söderns kyrkor att delta i missionsarbetet i norr genom samarbete och växelverkan, säger Rolf Steffansson, direktör för utlandsarbetet vid Finska Missionssällskapet.

Medan de lutherska församlingarna i Afrika och Kina växer kraftigt lämnar allt flera finländare kyrkan. Idag finns det en miljon finländare som inte tillhör den evangelisk- lutherska kyrkan i Finland.

– År 2015 kan antalet människor som inte tillhör kyrkan utgöras av 1,5-2 miljoner människor, säger Markku Laine, direktör för inrikesarbetet.

Utvecklingen i Finland kan alltså i framtiden förutsätta mission i riktningen syd–nord, både med tanke på den egna kyrkans framtid och den ökade invandringen.

– Vi lever i de stora migrationernas århundrade och ställs nu inför frågan hur vi ska ta hand om de som flyttat hit, säger Rolf Stefansson.

 

Söderns kyrkor stöder Finland

Afrikanska pastorer som stöder de finländska församlingarna med sin expertis är en realitet redan idag.

Pastor Noah Wilson från Sudan är ett exempel på detta. Han har vistats i Vasa sedan december 2009 tillsammans med sin hustru Lilian Remen Kiwelu, ursprungligen från Tanzania. Wilson har förrättat gudstjänster och tillsammans med Lilian engagerat sig för att stöda afrikanska, främst sudanesiska invandrare.

– Vi har arbetat för att stöda de 200 sudaneser som kommit till Vasa genom FN:s flyktingprogram. Behovet av själavård, stöd och samtal är stort bland de asylsökande och hos invandrarna. Vi har gjort hembesök, ibland så många som sex eller sju om dagen. De flesta sudaneser som kommit hit är kristna. En del har låtit sig döpas här.

Wilson verkar som pastor vid den evangelisk-lutherska församlingen Juba i södra Sudan. Han säger att sudaneserna har haft en positiv inverkan på församlingslivet.

 

Tillför liv

– Sudaneserna piggar upp och tillför liv. Det är viktigt att de tas med i gemenskapen och inte glöms bort för de kan tillföra mycket och blåsa liv i församlingen.

Noah Wilson vistas i Vasa fram till slutet av februari. Kaplan Gunnar Särs, Vasa svenska församling, berättar att vistelsen har finansierats av Vasa kyrkliga samfällighet. Initiativet kom från Kristinestads finska församling där kyrkoherden sedan tidigare är bekant med Wilson.

Steffanssons poängterar att de finländska församlingarna i framtiden kan behöva göra sig redo för att ta emot avtalsmissionärer med utländskt pass.

Finska Missionssällskapet verkar i samarbete med lokala kyrkor och internationella organisationer i 29 länder. Verksamheten omfattar förkunnelse och församlingsarbete, främjande av samhällelig rättvisa och diakoni, arbete för fred och försoning, satsning på samarbetskyrkornas självadministration och ekonomi, samt kamp mot spridningen av hiv och aids.

– 1,3 miljarder människor i världen har aldrig hört det kristna budskapet, säger Rolf Stefansson, direktör för utrikesarbetet.

För tillfället är Missionssällskapet verksam i anknytning till 285 projekt utomlands.

Text och foto: Joanna Lindén