Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionen bör få samma ställning som kyrkans övriga verksamhetsformer

Finska Missionssällskapet är en förening, som är grundad av kyrkan”, sade biskop Juha Pihkala på Finska Missionssällskapets årsmöte i S:t Michel 12.6.2004.

”FMS grundades på uppmaning av församlingarna och stiften år 1859. Sällskapet vill fortsättningsvis förverkliga sin ursprungliga funktion som den lutherska kyrkans missionsorganisation, men i en sådan form, som motsvarar kyrkornas behov i detta nu, såväl  i Finland som på övriga håll i världen.”

Missionen bör få en likadan administrativ och funktionell ställning i kyrkan och församlingarna som kyrkans övriga verksamhetsformer.

”Därför har Sällskapet inte kunnat understöda ett arrangemang som skulle gjuta en splittrad mission i betong för flera år framåt,” sade Pihkala och hänvisade till det betänkande, som kommittén för kyrkans mission avlämnat. Detta betänkande samt Finska Missionssällskapets avvikande åsikt väckte debatt, eftersom en del av årsmötesdelegaterna saknade en klar helhetsbild av processen.

”Sällskapet står inför nya utmaningar även utomlands”, sade missionsdirektor Seppo Rissanen. ”En vädjan att inleda missionssamarbete i Mocambique är aktuell. Även andra förfrågningar har kommit till FMS, men Sällskapet måste noga överväga hur dess resurser skall användas. Vi vädjar till kyrkans beslutfattare att den splittring av missionsarbetet, som sker i kyrkans namn, skulle sluta.”

Ekonomiskt gott år

Inkomsterna för Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet år 2003 var 25,2 miljoner euro. Detta innebär en ökning på 11 procent, 2,5 miljoner euro från året innan. Inflödet var det största i FMS historia.

”Vi vill tacka församlingarna, understödsorganisationerna samt privatpersoner som stött Sällskapets verksamhet”, sade förvaltningsdirektör Lauri Haavisto.

Merparten av inkomsterna, 20,3 miljoner euro, kom från vårt lands lutherska församlingar och privata donatorer. Ökningen är 1,9 miljoner euro från året innan. Utrikesministeriet beviljade Finska Missionssällskapet 4,5 milj. i understöd för utvecklingssamarbete utomlands.

Budgetmedlen från församlingarna, och det frivilliga understödet från församlingar och samfund ökade med fem procent från året innan. Testamentsintäkterna var 3,8 miljoner euro, en ökning på 1,5 miljoner euro från året innan. En miljon av denna ökning beror på att testamenten bokfördes på ett nytt sätt.

En stark euro, en minskning i pensionsansvaret och ett nytt sätt att bokföra testamenten bidrog till att det uppkom ett överskott, som sällskapet har fonderat för verksamheten under kommande år.

Pihkala återvald

Vid årsmötet återvaldes biskop Juha Pihkala (464 röster) och kaplan  Salamat Masih (415 röster) till styrelsen, medan verksamhetsledaren för Liikemiesten Lähetysliitto, Lasse Vahtola (348) och teol.dr. Risto Nieminen (265) invaldes som nya medlemmar.

Följande styreosemedlemmar fortsätter i sällskapets styrelse: Med.lic. Veli-Pekka Jääskeläinen (2003-2006), pastor Ossi Kuoppala (2003-2006), kyrkoherde Kari Nikulainen (2002-2005), ekonom Birgitta Rantakari (2002-2005), missionssekreterare Johanna Rantalankia (2003-2006), rektor Veli Siljander (2002-2005) minister Pär Stenbäck (2003-2006) samr läraren Sirkku-Maria Tommola (2002-2005)

702 delegater deltog i årsmötet, 607 av dem representanter för församlingarna, resten var personmedlemmar eller representerade medlemsorganisationer.

 

Ann-Christine Marttinen/ FMS