Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsfesten 2010: Fred och försoning i missionens tecken

Hav och himmel. På missionsfesten i Oravais väcktes livlig debatt kring förhållandet mellan mission och utveckling. I fokus låg också den kristna kyrkans roll som fredsmäklare i konfliktzoner.

Ta del av glimtar från festen – till bildgalleriet

Sällskapets 50-åriga arbete i Pakistan uppmärksammades genom biskop Humphrey Peters besök. Peters verkar i Peshawar stift, nära gränsen till Afghanistan. På lördagen välsignades Malin och Rune Lindblom för sitt arbete i Jerusalem. Missionsfesten ”Hav och himmel” i Oravais samlade regnet till trots drygt 600 personer den 18-20 juni.

Det missiologiska symposiet samlade rekordmånga deltagare på fredagseftermiddagen. Cirka 80 personer bänkade sig i församlingscentret i Oravais. Frågan om hur mission och utvecklingssamarbete ska balanseras väckte diskussion.

I sitt inledande anförande poängterade chefen för utrikesarbetet Rolf Steffansson vikten av att Finland inte skär ner sin biståndskvot. Han beskriver Björn “Nalle” Wahlroos uttalande i Suomen Kuvalehti om att skära ner biståndshjälpen som alarmerande.

– Trots att det är lockande att skära ner på biståndskvoten i tider när vi själv drabbas av recession måste vi komma ihåg att vår kris bleknar i  jämförelse med vad som pågår i många andra länder.

Holistisk mission i fokus

I Finska Missionssällskapets nya strategi framgår det att förkunnelse och utvecklingssamarbete, genomgående kopplas samman i verksamheten genom holistisk mission och tjänande av nästan.

En expertpanel bestående av biskop Björn Vikström, utrikesdirektör Rolf Steffansson och Etiopienmissionär Christine Björkskog, svarade på publikens frågor angående temat.

En av symposiets deltagare undrade varför Finska Missionssällskapet ska stöda utvecklingssamarbete när andra finländska organisationer, som till exempel röda korset, redan arbetar med bistånd.

–  För att agera trovärdigt måste vi också se människan som en helhet och trygga hennes grundbehov och mänskliga rättigheter. Sällskapet har förbundit sig till internationell diakoni i samarbete med sina partnerskapskyrkor, säger utrikeschef Rolf Steffansson.

Kristna vårdar talibaner i Pakistan

Humphrey Peters, nyvald biskop i gränsprovinsen Peshawar i Pakistans protestantiska kyrka, medverkade med anledning av sällskapets 50-års jubileum i Pakistan. Humprey framhöll den fred och försoning som sällskapet åstadkommer mellan olika trossamfund i Pakistan.

– De kristna sjukhusen och skolorna betyder oerhört mycket i regionen. Sällskapet betjänar de fattigaste bland de fattigaste, många av dem talibaner. Det är fantastiskt att en finländsk, kristen organisation har kunnat verka ostört i Pakistan under en så lång tid.

Det kristna sjukhuset i Tank, som grundades 1859, är ett exempel på detta arbete.

– All verksamhet som bidrar till fred och försoning ovärderlig just nu. Finska Missionssällskapet är en av de få organisationer som kan arbeta i området.

Pakistanmissionärerna Ann-Christine och Jouko Marttinen förevisade den nyproducerade dokumentären ”Ni hör till vårt folk” om sällskapets 50-åriga arbete i Pakistan.

– Missionärerna i Pakistan har så långa anor att de uppfattas som en del av lokalbefolkningen, säger Ann-Christine Marttinen.

Kyrkan som fredsmäklare

I år firar Namibia 20 år av självständighet. Sällskapets nyckelposition i Namibia bidrog till fredsprocessen och självständigheten 1990. Finska Missionssällskapet inledde sitt arbete i landet år 1859. Det här är ett annat exempel på hur den lutherska kyrkan kan förmedla i krissituationer och skapa fred och försoning.

På lördagen välsignades Malin och Rune Lindblom med sina barn för missionärsuppdraget i Jerusalem. De kommer att åka runt på motorcykel tillsammans med Gospel Riders samt arbeta vid den ekumeniska oasen Shalhevetja-centret i Jerusalem. Cirka 300 personer följde med välsignelsen.

– I Israel kommer ni att fungera som brobyggare mellan olika trossamfund. Ni för inte med er Gud, han finns redan där, säger biskop Björn Vikström.

Lindbloms arbete understöds av Jakobstad, Karleby, Vasa, Borgå och Esbo svenska församlingar, Förbundet Kyrkans Ungdom samt Gospel Riders Finland.

Mot förtryck och diskriminering

Alicia Lee behandlade genusfrågor inom kyrkan och samhället i Taiwan. Som pastor och själavårdare har Lee har sett kvinnors självförtroende växa inom kyrkan, trots att man som kristen kvinna i Taiwan ofta hamnar i en trängd situation. Efter att själv ha kämpat med utfrysning och förtryck, tror Lee ändå på kvinnornas möjligheter inom kyrkan.

Festen gästades också av pastor Ezra Gebremedhin, expert på kyrkofäderna samt författare och näringsexpert Gennet Awalom. Gebremedhin och Awalom var aktiva i den unga Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien på 1970-talet innan de flyttade till Uppsala. Idag är Mekane Yesus med sina 5,4 miljoner invånare den näst största evangelisk-lutherska kyrkan i världen.

– Just nu finns den kristna kyrkans tyngdpunkt i Afrika, Asien och Latinamerika. Mission utgörs därför idag av dialog och växelverkan, säger Steffansson.

 

Text och foto: Joanna Lindén