Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsfesten i Ekenäs 14.5.2016: "På flykt"

Svante Lundgren föreläser om flyktingvågens orsaker vid progampunkten "Mellanöstern brinner". Foto: Assyriska riksförbundet
Svante Lundgren föreläser om flyktingvågens orsaker vid progampunkten "Mellanöstern brinner". Foto: Assyriska riksförbundet

Den 14 maj bjuder Finska Missionssällskapet in till missionsfest i Ekenäs i form av ett heldagsseminarium med temat “på flykt”, i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

– Miljontals människor är på flykt idag – från krig, förföljelse, fattigdom och katastrofer, men också från Gud. Hur kan kyrkan trygga dessa personers människovärde och ge dem nytt hopp? Hur kan vi förhindra att nya flyktingkriser uppstår? Hur kan du delta i detta arbete? Bland annat dessa frågor aktueliseras vid seminariet, säger Marika Björkgren-Thylin, chef för svensk service vid Finska Missionssällskapet.

Dagen inleds klockan tio i Ekenäs församlingshem och avslutas med en kvällsmässan klockan 18.30 i Ekenäs kyrka. På programmet finns både föredrag, samtal i mindre grupper och paneldiskussioner.

Anmälningar med tanke på maten tas emot av pastorskansliet i Ekenäs per telefon (019) 2411 060 vardagar kl. 9-13 eller per e-post ekenasnejdens.forsamling@evl.fi. Sista anmälningsdag är 9.5.2016.

PROGRAM

10: Välkomstkaffe

10.30: Program I

 • Mellanöstern brinner – flyktingvågens orsaker (Svante Lundgren)
 • Mission – en form av flyktinghjälp? (Pia Rinne)
 • Hur kan vi bekämpa fattigdom och hopplöshet? Case study: Senegal (Ann-Katrin Store)

12-13: Lunch  

13-15: Program II

På flykt från Gud? – den värld vi lever i och vårt ansvar (Rolf Steffansson)

Samtal i smågrupper och frågor till panelen:

 • Dialog och fredlig samexistens mellan religioner i Senegal (Ann-Katrin Store)
 • Mission från marginalerna – var finns dagens marginaler (Rolf Steffansson)
 • I mötet med flyktingen (Heidi Juslin-Sandin)
 • Kulturmöten och kulturkrockar (Pia Rinne och Monica Cleve)
 • Där kyrkorna växer (Pia Kummel-Myrskog)

15-15.30: Eftermiddagskaffe

15.30-17: Program III

Paneldiskussion: Migration och mångfald – vad kan vi göra?

Samtal mellan Svante Lundgren, Heidi Juslin-Sandin, Rolf Steffansson och Ann-Katrin Store. Moderator: Anders Lindström.

17-18: Middag

18.30: Stenmässa, i Ekenäs kyrka. Anders Lindström m.fl.

Medverkande:

 • Teologiedoktor Svante Lundgren är docent i judaistik vid Åbo Akademi, Mellan­östern­expert och ansvarig för utbildning och publikation vid Assyriska riksförbundet i Sverige.
 • Heidi Juslin-Sandin, programchef vid Finlands Röda Kors och involverad i arbetet med asylsökande.
 • Pastor Rolf Steffansson, vice verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet och direktör för sällskapets utrikesarbete. Tidigare missionär i Tanzania.
 • Pastor Pia Kummel-Myrskog, chef för Finska Missionssällskapets kyrkliga samarbete.
 • Filosofiedoktor Pia Rinne, utbildare i global fostran vid Finska Missionssällskapet. Missionärsbarn och tredje generationen i sällskapets tjänst.
 • Ann-Katrin Store, avdelningsskötare vid Vasa Centralsjukhus och tidigare missionär i Senegall.
 • Monica Cleve, kaplan i Ekenäsnejdens församling. Monica har bott i Egypten i många år.
 • Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäsnejdens församling.

Följ Missionsfesten på Facebook: https://www.facebook.com/missionsfest/

Välkommen till Ekenäs 14.5.2016!