Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsfesten i Varkaus: Kvinnor kan förändra världen

Missionsfesten i Varkaus samlar kvinnor från hela världen. På fredag morgon ordnades ett diskussionsforum där ett trettiotal kvinnor, bland dem flera deltagare från Afrika och Sydamerika, tillsammans reflekterade över kvinnornas och kyrkans roll i klimat- och utvecklingsfrågor.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att samlas och diskutera kring den samhällspåverkan som vi kvinnor kan få till stånd samt det arbete som kyrkan kan utföra. Vi måste ta hand skapelsen, säger pastor Gloria Rojas Vargas, ledare för Chiles evangelisk-lutherska kyrka.

Under förmiddagens anföranden poängterades det hur olika levnadsförhållanden världens kvinnor står inför. Medan rurala kvinnor i Afrika kämpar för att klara vardagens utmaningar med vatten- och vedförsörjning, försöker den europeiska, urbana kvinnan förenkla vardagen genom att dra ner på konsumtion och lyxvanor. I Sydamerika står miljöfrågor högt på agendan.

Rojas Vargas säger att vi måste skilja på utveckling och framsteg när vi talar om samhällsförändring i utvecklingsländer.

Framåt med kyrkans hjälp

– Industriella och ekonomiska framsteg innebär inte automatiskt att den sociala utvecklingen tryggas. Den neoliberala ekonomiska utvecklingen har ofta skadat miljön och den hållbara utvecklingen.

Rojas Vargas anser att det hör till kyrkans uppgift att arbeta för en hållbar social och ekologisk utveckling. Det här arbetet har en bra grogrund hos kvinnorna i Sydamerika, som ofta beredda att kämpa för att förbättra sin ställning i samhället.

– Men kvinnorna måste få kontinuerligt stöd och utbildning för att delaktiggöras i det politiska beslutsfattande och kunna engagera sig lokalt.

Bevara mångfalden

Guillermina Chaparro Bermúdes, ledare för Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka, poängterar vikten av internationell diakoni bland den fattigaste befolkningen i landet.

– Vi kristna måste tjäna ursprungsbefolkningen och samtidigt respektera och bevara deras rika kulturer. Det här arbetet börja ofta bland kvinnorna, den drivande kraften i samhällena. En kulturell förståelse är oerhört viktig i både missionsarbetet och diakonin. Missionärer behövs, men de lokala kulturerna måste respekteras. Alla livsåskådningar och levnadssätt är en del av mångfalden och rikedomen i Guds skapelse, som vi ska värna om.

Läs mera här

Till fotogalleriet

Text och foto: Joanna Lindén