Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet inleder nya samarbetsförhandlingar

Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar. Orsaken är den ekonomiska situation som coronaepidemin har lett till, minskade intäkter och planer på att effektivera organisationen. Med förhandlingarna strävar man till att anpassa verksamheten efter stramare ekonomiska ramar, att säkra arbetets kontinuitet och säkerställa organisationens kapacitet och arbetsförmåga. Förhandlingarna berör Missionssällskapets hela personal samt ledningsgruppens medlemmar.

Förhandlingarna berör nedskärningar av 30 årsverken, men det exakta antalet klarnar under processens lopp.

  • Understödsintäkterna har tyvärr inte utvecklats som vi hade förväntat oss, och vi har varit för optimistiska. Fjolårets resultat visar ett underskott på 1,9 miljoner euro. Nu måste vi dessutom beakta de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset, som för Missionssällskapets del kommer att vara svåra, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Under årets början samarbetsförhandlade Missionssällskapet om en tillfällig minskning av arbetet på grund av coronaepidemin. Som resultat av årets tidigare samarbetsförhandlingar permitterades sammanlagt 46 personer på deltid och 3 personer på heltid. Dessa förhandlingar fördes i en situation då man mycket snabbt var tvungen att evakuera personal på olika håll i världen, ge arbetet ett nytt fokus och inhibera flera evenemang och aktiviteter som planerats i hemlandet.

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans officiella missionsorganisationer och en av Finlands största utvecklingsorganisationer. Missionssällskapet arbetar i 30 länder runtom i världen. För Missionssällskapet arbetade ifjol 207 personer, varav 87 utomlands.