Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets julkampanjer inbringade över 900 000 euro

Finska Missionssällskapets Julinsamling 2009 inbringade sammanlagt 567 585 euro. Julinsamlingens avkastning används till att stöda utbildningen i olika länder, bland annat i Nepal. Där förbättras speciellt barnens, kvinnornas, kastlösas, etniska minoriteters och funktionshindrades utbildningsmöjligheter.

267 452 euro av insamlingsresultatet bestod av kollekterna från De vackraste julsångerna, som församlingarna styrde till Julinsamlingen. Alternativt kunde församlingarna också använda sina kollekter till församlingens egen avtalsverksamhet genom Finska Missionssällskapet. Till avtalsverksamheten kom 353 224 euro, så sammanlagt gav besökarna under De vackraste julsångerna – evenemangen 620 277 euro till kollekthåvarna. Sammanlagt stiger alltså avkastningen på alla jultidens kampanjer till 920 810 euro, vilket är nästan 50 000 euro mera än förra året (872 102 euro).

 

Utjämnings- och jubileumsårsinsamlingarna

Resultatet av fjolårets Utjämningskampanj var 413 418 euro. Resultatet sjönk en aning från föregående år (448 343 euro). Insamlingsmålet för kampanjen, som pågick hela året, var Colombia, där Missionssällskapet stöder Lutherska världsförbundets arbete för mänskliga rättigheter och Colombias evangelisk-lutherska kyrkas miljöprojekt.

I fjol ordnade Missionssällskapet också en speciell insamling för 150-årsjubiléet. genom den var det möjligt att skänka pengar till flera olika insamlingsmål, såsom katastrofarbete, flickornas utbildning i Mauretanien eller till teologisk utbildning i Kina. I november togs det dessutom upp en kollekt i de lutherska gudstjänsterna i jubileumsårets tecken. Jubileumsinsamlingen och –kollekten inbringade sammanlagt 208 486 euro.

Församlingarnas och andra sammanslutningars frivilliga understöd och direkta donationer och insamlingar utgör ungefär en tredjedel av Missionssällskapets årliga inkomster. Insamlingskostnaderna varierar beroende på insamling, men de årliga insamlingskostnaderna blir under 10 procent.