Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mor- och farmödrarna i Zimbabwe tar hand om föräldralösa barn

Sibandas syskon Privilege, 7, tvillingarna Sylvester och Karine, 9, samt Shimma, 11, är föräldralösa. Deras moster tittar till dem regelbundet, men mest hjälp får de av den lutherska kyrkans mor- och farmödrar. Foto: Heidi Tirri

I området Gwai i Zimbabwe har en grupp mor- och farmödrar tagit sig an hundratals föräldralösa och utsatta barn. Mor- och farmödrarna ser till att barnen får mat och lär dem praktiska färdigheter. ”Det är av kärlek vi gör detta”, säger gruppens grundare, Gladys Dziva. 

Gladys Dziva (79) är gift med byns ledare Miclot Chingoma. Hon är också grundare av och ordförande för gruppen av mor– och farmödrar. 

Under sin tid i arbetslivet verkade Gladys Dziva som lärare. Hon berättar att verksamheten, som startade år 2003, fick sin början i informella träffar där far- och mormödrar samlades. början låg fokus inte  barnen. 

Senare började man tillverka skoluniformer och bestämde sig för att donera dem till barnen. Idéen om att starta en klubb föddes och man bjöd in föräldralösa barn. 

– Folk dog som flugor på grund av aids, säger Gladys DzivaVi ville hjälpa barnen, och både barnen och deras vårdnadshavare var tacksamma. Vi sydde fler uniformer. Verksamheten utvidgades och fler mor– och farmödrar anslöt sig. Mor– och farmödrarnas projekt Gwai hade fått sin början. 

Föräldralösa till följd av aids 

I dagens läge täcker verksamheten, enligt projektkoordinator Dorothy Moyo, en fjärdedel av Chingomas förvaltningsområde och innefattar ca 10 000 hem. Grupperna är allt som allt 16 och var och en av dem har fem mor- eller farmödrar. En kärntrupp med tio mor- eller farmödrar övervakar och administrerar verksamheten.

På området finns ca 9 500 föräldralösa och utsatta barn. Moyo berättar att föräldralösheten är ett resultat av en utbredd hivepidemi, politiskt våld, fattigdom, sjukdom och trafikolyckor. Endast en del av barnen får hjälp i dagens läge.  

Några av barnen har en förälder vid liv, andra har en släkting eller annan närstående person som vårdnadshavareDet finns också familjer där en vuxen vårdnadshavare saknas. Då bor barnen ensamma utan omsorg. För mig är tanken olidlig, för dem är det vardag. Barnen skulle knappast klara sig utan mor– och farmödrarna.  

Praktiska färdigheter behövs 

Över 400 barn gynnas direkt av mor- och farmödrarnas verksamhet. Då man räknar med de som har indirekt nytta av projektet fyrfaldigas antalet. 

Mor– och farmödrarna ser till att barnen får mat och lär sig praktiska färdigheter. Barnen får lära sig hur man sköter sin personliga hygien och hur man tar hand om ett hem. De lär sig sy, föda upp höns, svetsa och slöjda. De två senare färdigheterna lärs ut av herrarna Chikuni och Tennyson. 

Daison Dziva, som bor i bynhar varit öppen med sin hivinfektion. Han undervisar pojkarna i hälsofrågor och kraften i positivt tänkande. 

”Som egna barnbarn” 

Mor -och farmödrarna följer ett veckoschema. Efter söndagens gudstjänst samlas de och diskuterar följande veckas program.  

På onsdagar delar man ut soppa åt föräldralösa och utsatta barn. Då gör man också hembesök hos föräldralösa barn. Man hjälper barnen att städa och försäkrar sig om att de har mat och är trygga.  

På lördagar står idrottsaktiviteter, fotboll och utdelning av matpaket på schemat. Det finns också möjlighet att få hjälp och undervisning under veckosluten. Storytelling är ett hjälpmedel som används i undervisningen. 

Barnen är som mor- och farmödrarnas egna barnbarn. 

En gång i månaden ordnas en fest på byaledarens gård. Till den kommer förutom barnen också andra bybor och alla får mat.

Hoppet lever knappt  

Många hade stora förväntningar om en förändring till det bättre inför valet av en ny president efter Mugabes 30 år vid makten. Den nya presidenten Emmerson Mnangagwa valdes i augusti. Tills vidare verkar dock situationen inte särskilt hoppfull. 

Enligt Dorothy Moyo är livet utmanande på alla plan som en följd av den bekymmersamma ekonomiska situationen. Zimbabwe var tvungen att överge sin valuta år 2009 på grund av hyperinflation och nu har landet skulder i miljardklassen.  

– Vi har ingen egen officiell valuta, regeringen är bankruttlönerna utbetalas inte och korruptionen är utbredd. Läget är sorgligt, säger Moyo. 

Priserna har stigit och det råder brist på förnödenheter såsom mat och mediciner. Situationen är ohållbar i en vanlig människas vardagstörsta delen av befolkningen lever i fattigdom. Behovet av humanitär hjälp är uppenbar.  

Framgång i skolan 

Mor– och farmödrarnas arbete ger resultat. Barnen klarar sig bra i skolan med hjälp av stödet. Både barnen och mor– och farmödrarna är tacksamma över framstegen. De upplever att stigmat som hör ihop med föräldralöshet och fattigdom har minskat och att samhörigheten hos barnen har ökat. 

De nya kunskaperna har gett barnen bättre självkänsla och de har fått känna att de har ett värde.  

– Idrottsaktiviteterna har varit en succé, säger Dorothy Moyo. De har bidragit till barnens välbefinnande, minskat stressnivåerna och lindrat trauman. 

Gladys Dzivas ben orkar inte bära henne som förr, men trots att hon utstrålar trötthet har hon nära till skratt. Hennes blick är reflekterande och skarp.  

– Vi försöker ta hand om barnen och trösta dem, speciellt de föräldralösa, säger Dziva. Vi lär också barnen att känna igen utnyttjande och poängterar vikten av att berätta för mor– eller farmödrarna då sådant sker. Mor– och farmödrarna för sedan ärendet vidare till polisen.  

Kudzai Shoko visar Gladys Dziva de skoluniformer som mor- och farmödrarna gjort.

Drivs av kärlek 

Mor– och farmödrarna fortsätter sitt arbete eftersom barnen och deras målsmän är så tacksamma för det stöd de får. Hjälpen är till stor nytta. Antalet människor som dör i aids har sjunkit, men olyckor och andra orsaker gör fortsättningsvis att många barn blir föräldralösa.  

– Barnen kommer alltid att finnas här trots att vi är trötta, säger Gladys Dziva. Vi ger dem mat, syr kläder och ser till att de går till skolan. Det är härligt att kunna hjälpa dem. Det är av kärlek vi gör detta. Om du inte älskar, orkar du inte ta hand om andras barn.  

Alla barn är välkomna till mor– och farmödrarnas kärleksfulla vård. Där får de växa upp i trygghet. Även besökare är välkomna.  

– Berätta för läsarna att vi välkomnar finländska gäster, ber Dorothy Moyo, som för övrigt är dotter till byhövdingen och fru Dziva. 

Mormödrarnas arbete lyfts fram i vår insamling runt morsdag. Om du vill stöda arbetet kan du betala via webben eller genom att ge en gåva till:

Finska Missionssällskapet
FI38 8000 1400 1611 30
Märk betalningen: M2020

I området Gwai finns ca 60 000 invånare. Området lider, precis som resten av landet, av klimatförändringarna.