Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Myanmars nya president och regering måste finna en lösning på en fortsatt fredsprocess

På tisdagen 15.3 valdes Htin Kyaw till president i Myanmar (Burma) och regeringen, som leds av hans parti NLD, tillträder i april. Maktskiftet innebär en möjlighet att återuppta fredsprocessen som legat nere efter valet. Det över 60 år långa inbördeskriget i Myanmar fortsätter trots avtalen om vapenvila, även om det också gjorts framsteg i förhandlingarna. Parterna i konflikten är beväpnade grupper av etniska minoriteter och landets armé, som fortsättningsvis har ett mycket stort inflytande trots den stärkta demokratin.

– Det följande steget i fredsprocessen är en nationell dialog, där olika samhällsgrupper kan diskutera en grundlagsreform och andra frågor i anslutning till fredsprocessen. Dialogen förklarades i princip öppnad i januari, men den kommer ändå inte igång på allvar förrän den nya regeringen inleder sitt arbete, säger Finska Missionssällskapets sakkunnige Timo R. Stewart, som är insatt i fredsprocessen i Myanmar.

NLD har tills vidare inte varit lika involverat i fredsprocessen som armén och de etniska beväpnade grupperna. Ramarna för den nationella dialogen måste ändras för att bättre beakta den nya politiska situationen.

– NLD:s ökade engagemang kan föra med sig utmaningar i förhandlingarna, men även en möjlighet att få de grupper som nu strider mot armén med i ett avtal om vapenvila. NLD och dess ledare Aung San Suu Kyi har sagt att fred är deras främsta prioritering, vilket är ett gott tecken för Myanmar. Det återstår dock mycket arbete, säger Stewart.

Finska Missionssällskapet har sedan år 2012 bedrivit fredsarbete för att få ett slut på konflikten i Myanmar. Sällskapet och dess lokala partner Euro-Burma Office har understött arbetet för ett avtal om vapenvila och förberedelserna för en nationell dialog. Sällskapet och Euro-Burma Office har bedrivit ett långsiktigt samarbete även med NLD-partiet. Som ett resultat av samarbetet har NLD:s beredskap att fortsätta fredsprocessen förbättrats och dess förståelse för önskemålen även bland etniska minoriteter har ökat. Arbetet finansieras av utrikesministeriet i Finland.

Ytterligare information:

Timo R. Stewart (på plats i Myanmar fram till 24.3.2016)
projektchef för fredsprojektet i Myanmar, Finska Missionssällskapet

telefonnummer i Myanmar +95 977 961 4225. (Tidsskillnad till Finland +4,5h)
timo.stewart@suomenlahetysseura.fi