Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nepals religiösa ledare diskuterade barnäktenskap

Representanter från hinduismen
Representanter från hinduismen

Söndagen den 15.9 samlades ledare från Nepals fyra största religiösa samfund i Kathmandu för att diskutera följderna av barnäktenskap.

Det interreligiösa nätverket National Interreligious Network och UNICEF fungerade som initiativtagare till evenemanget med temat ”Religion och barnäktenskap”.

I sin inledande taltur krävde UNICEFs representant Hanaa Singer att barnäktenskapen måste stoppas i Nepal. I en befolknings- och hälsoundersökning som gjordes år 2011 framgår det att 11 procent av flickorna i Nepal gifter sig före de fyllt 14. Fem procent ingår äktenskap som 14-15-åringar och 29 procent som 15-19-åringar. Situationen är värst i landets västra och centrala västra delar där omkring 60 procent av alla 29-49-åriga kvinnor enligt statistiken gift sig före 18-års ålder.

Hanna Singer anser att den skadliga traditionen beror på kulturella och traditionella uppfattningar om familjeliv och flickornas roll i Nepal.

Tidiga graviditeter innebär en stor hälsorisk för unga flickor. Flickorna blir dessutom ofta offer för familjevåld. Barnäktenskap har också allvarliga nationalekonomiska följder, eftersom ungdomarna avbryter sin skolgång, konstaterade Singer.

De unga utmanade ledarna

Representanter för Nepals fyra största religioner och sex ungdomar deltog i runda bordet-diskussionen. De kristna representerades av K.B. Rokaya, som har lång erfarenhet av att främja religionsdialog i Nepal. Finska Missionssällskapet stöder verksamheten, vars mål är stärka den samhälleliga rättvisan och freden i Nepal.

De unga deltagarna utmanade de religiösa ledarna genom att fråga hur man ska förebygga barnäktenskap. Ledarna hänvisade i tur och ordning till ursprungliga religiösa skrifter som stöder ingång av äktenskap först i en ålder när båda parterna är tillräckligt mogna för att bära ansvar för en familj. Man konstaterade också att barnäktenskapen delvis tyvärr är en följd av att det senare tillkommit religiösa texter som inte fördömer barnäktenskap.

K.B Rokaya höll fram Bibelns syn på äktenskapet, att man och kvinna blir ett och att Gud har skapat man och kvinna jämlika, som stöd för varandra.

Avslutningsvis förmedlade Norges ambassadör Alf Arne Ramslien följande budskap till de religiösa ledarna: ”var och en av er som godkänner ingången av ett äktenskap utan att be om att se födelsebevis, begår en synd!”

Text Maria Westerling

buddismen
buddismen