Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nödhjälpen når fram i Filippinerna – barnen får krishjälp

Finska Missionssällskapet har finansierat krishjälp för barn och utdelningen av paket med hygienartiklar på ön Leyte i ögruppen Visayas, där tyfonen Hayan ställt till med förödelse.

När skolbarnen i kommunen Albuera fick berätta om hur de upplever katastrofen och var den känns i kroppen, lade de handen på bröstet. Det här beskriver den sorg och den rädsla som barnen upplever efter att familjerna har förlorat sina hem och sin egendom.

En del barn pekade också på sin mage, eftersom de var hungriga; många föräldrar har förlorat sin utkomst.

Finska Missionssällskapet skickade för en månad sedan 12 000 euro från katastroffonden för att lindra lidandet efter supertyfonen Hayan. Den indonesiska organisationen Yakkum Emergency Unit har skött om logistiken. Organisationen har skaffat och delat ut hygienpaketen i kommunen Albuera på ön Leytes västra sida. De hjälpbehövande i området bor i tillfälliga utrymmen och tält som kommunen försett dem med.

Barnens skolgång av högsta prioritet

Därtill har Yakkum Emergency Unit översatt en bok till det lokala språket för att barnen ska kunna bearbeta den rädsla och den sorg som katastrofen orsakat. Krisarbetet görs i samarbete med skolverket i Albuera kommun. Man har också delat ut extra matportioner i skolorna i november-december, för att uppmuntra barnen att fortsätta sin skolgång.

Kyrkornas internationella nätverk för katastrofarbete, ACT-alliansen, anser att det är viktigt att barnen går i skola regelbundet för att de ska kunna återhämta sig. De regn som tyfonen förde med sig har förstört skolböcker och annat material i många skolor. Det är därför också viktigt att skolorna får nytt undervisningsmaterial så fort som möjligt.

En intervju med invånarna i Albuera kommun visade att tryggandet av barnens skolgång är en av folkes högsta prioriteter. Befolkningen vill också kunna bosätta sig i riktiga hem så fort som möjligt, få utkomst och hållas friska.

Yakkum Emergency Unit är medlem i ACT-alliansen. Den lägesutvärdering och den omedelbara katastrofhjälp som organisationen förmedlar är en del av kyrkornas internationella nödhjälp. Finska Missionssällskapets stöd styrs till katastrofområdet i samarbete med ACT-alliansen samt dess lokala medlemsorganisation.

Finska Missionssällskapet förbereder sig på fortsatt stöd till katastrofområdet, bland annat genom att eventuellt sända personalhjälp till Filippinerna.

Tilläggsinformation: Timo Frilander +358 438241407

***

Stöd katastroffonden

Gör en inbetalning till katastroffondens konto:

IBAN: FI60 8179 9710 0312 86
BIC: DABAFIHH
Skriv HJÄLP i meddelandefönstret.

Ring vår donationstelefon 0600-11320 (20,28 € + lna) eller sänd ett textmeddelandet HJÄLP5 (5 €) eller HJÄLP10 (10 €) till numret 16155.

Det går också att delta i katastrofinsamlingen på våra donationssidor.

Hepi Rahmawati hjälper skolbarn som fått sina hem förstörda att hantera krisen. Foto: Arshinta/YEU
Hepi Rahmawati hjälper skolbarn som fått sina hem förstörda att hantera krisen. Foto: Arshinta/YEU