Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nokia församling donerar ett träd i ett u-land åt varje barn som döps

Även tanzaniern Rozimary oroar sig för miljöns framtid. I hennes skola har varje barn en trädplanta att sköta. Klimatförändringen påverkar människor överallt, men de allra fattigaste i världen drabbas hårdast. I Tanzania stöds hela byar genom skogsplantering och utbildning i odling och miljöfrågor. Bild Hannes Honkanen

Sedan början av 2021 får varje barn som döps i Nokia församling ett dopträdkort tillsammans med dopbeviset. Där kan man läsa att församlingen skaffat en trädplanta dopet till ära, en planta som Finska Missionssällskapet planterar i Afrika eller Asien.

– Dopet och missionsarbetet knyts ihop i Bibelns missionsbefallning. Kortet ger den döpta och hens familj en signal om att barnet är varmt välkommet till församlingsfamiljen. Samtidigt berättar det på ett konkret sätt om uppgiften att skydda skapelsen, något som varje kristen är kallad till. Vårt mål är att bevara jorden beboelig för kommande generationer, så när nästa generation får barn är jorden fortfarande en bra plats att leva på, säger kyrkoherden Lauri Salminen.

– Vårt dopträd, som togs i bruk för ett år sedan, är placerat på en synlig plats i kyrkan. För varje barn som döps hänger vi upp en liten fågel i faner försedd med barnets namn. Dopträdet har tagits väl emot. Det påminner varje kyrkobesökare om dopet. Dopträdet förmedlar tanken om att dopet inte är en engångshändelse, endast en fest, utan att dopets verkan sträcker sig genom hela livet. Jag hoppas att kortet väcker diskussion i dophemmet om att det någonstans i världen finns ett bestående minne av dopet.

Idéen till dopträdet fick församlingen från missions- och frivilligkoordinatorn Mervi Vähätalo. Hon hade läst en artikel om Alavus församling som i slutet av 2019 börjat med att ge alla döpta en immateriell gåva i form av en trädplanta och som utmanade andra församlingar att göra likadant.

Kyrkoherde Lauri Salminen visar dopträdet i Nokia kyrka, där det för varje barn som döps hängs upp en liten fågel försedd med barnets namn.

Berätta om missionsarbete på modernt språk

Finska Missionssällskapet har utformat ett kort med en bild på ett träd och vers 4 från psalm 492 där barnen liknas vid plantor. På baksidan gratulerar man på dopdagen och berättar om kortets syfte. I Nokia döps årligen lite fler än tvåhundra barn.

För varje kort donerar församlingen fem euro till Missionssällskapets miljöarbete vars mål är att hjälpa de fattigaste i u-länderna hitta sätt att tackla klimatförändringen. Torka och extrema väderförhållanden förstör familjernas möjligheter till utkomst, föda och rent vatten. Med stöd från Missionssällskapet bygger man vattenposter, tryggar livsmedelsförsörjningen, tillverkar vedsnåla spisar och ger utbildning i hur man kan förbereda sig för naturkatastrofer och effekterna av klimatförändringen. Och naturligtvis planterar man träd.

Lauri Salminen berättar att han som barn var med sina föräldrar i missionssyföreningen där man samlade pengar för missionen. Där fick han liksom många andra i hans generation en förståelse för en sändande församling. De yngre generationerna har en ganska vag bild av hur missionsarbete hänger ihop med församlingens verksamhet.

– Vi får inte trettioåringarna med på evenemang där man berättar om nutida mission. Detta dopträdkort ger en möjlighet att berätta om missionsarbete på nutida språk och på ett modernt sätt, konstaterar Salminen.

Psalmcitatet på dopträdkortet liknar barnen vid plantor.
”Jag är en planta uti din gård,
för evigheten uppdriven,
jag var knappt till när i fadersvård
åt dig jag redan blev given.”
psalm 492 v 4 i den fi.sv.psb