Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ny specialiseringsutbildning för internationellt arbete möjliggör studier vid sidan om arbetet

Vid Finska Missionssällskapet i Helsingfors bedrevs under nästsista veckan i augusti intensiva studier i missionsarbetets och missiologins grunder då 23 studerande inom kyrkans specialiseringsutbildning för internationellt arbete samlades till sin första intensivperiod.

Den nya specialiseringsutbildningen för internationellt arbete möjliggör studier vid sidan om arbetet och är öppen också för andra än studerande som utbildar sig för Finska Missionssällskapets arbete utomlands.

I utbildningen som stäcker sig över ett läsår (35 studieveckor) ingår fyra veckolånga intensivperioder, nästan varje månad en tvådagars utbildning som är delvis förlagd till ett veckoslut och litteratur som läses hemma med uppgifter och slutarbete. Tidigare har ”missionskursen” varit en knappt fyra månader lång heldagsutbildning som har krävt att deltagaren varit tjänstledig från sitt arbete, och i praktiken var alla deltagare blivande missionärer eller missionärer som redan varit visstidsanställda av Finska Missionssällskapet.

Tio av studerandena på den kurs som nu inleddes utbildar sig för Finska Missionssällskapets arbete utomlands och får dessutom en introduktion i sällskapet och dess verksamhet i Finland och utomlands, arbetshandledning och annan utbildning enligt arbetsuppgift. Deras utbildning är i genomsnitt 54 studieveckor, varav en del är förlagd utomlands.

Kyrkan behöver kunnigt folk inom kulturell mångfald

Ansvariga för specialiseringsutbildningen för internationellt arbete är Finska Missionssällskapet och Seurakuntaopisto i samarbete med Kyrkans utbildningscentral. Utbildningen motsvarar andra kyrkliga specialiseringsutbildningar och lämpar sig som personalutbildning för personer som arbetar i kyrkliga organisationer och församlingar.

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar i kyrkans internationella uppgifter i Finland eller som är verksamma utomlands och är särskilt intresserade av missions- och utvecklingssamarbetsuppgifter. Målet är att utbilda sådana experter på internationellt arbete som kan utnyttja sitt professionella kunnande i en mångkulturell miljö.

Till utbildningen 2009-2010 var antalet sökande dubbelt fler än vad som kunde antas. Inträdeskravet till kursen var tillräcklig utbildning – en del av utbildningen går på engelska – motivation och möjlighet att utnyttja utbildningen i sitt eget arbete.

Sällskapet betalar utbildningen för sina medarbetare, men de övriga deltar antingen på arbetsgivarens eller egen bekostnad. Priset per läsår är 1 350 euro.

”Första året är ett försöksår, ett pilotår, dvs. vi utvecklar utbildningen hela tiden. Vi har t.ex. fört diskussioner med Kyrkans Utlandshjälp om att vissa moduler i fortsättningen kan vara gemensamma med KUH”, berättar ansvariga utbildare Mari Pöntinen.