Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nya styrelsemedlemmar valdes vid årsmötet

Matti Repo, biskop i Tammerfors stift, valdes in i Finska Missionssällskapets styrelse vid årsmötet i Varkaus i samband med missionsfesten lördagen den 12 juni. Majoriteterna av rösterna föll på Repo.

Repo tillträder styrelsen efter biskop emeritus Juha Pihkala. Repo representerar den lutherska kyrkans biskopsämbete i styrelsen. Sällskapets styrelse, som består av 12 ledamöter, har fungerat under ledning av Pihkala från år 1998. Hans mandatperiod i styrelsen avslutades eftersom han inte förhandsnominerat som kandidat till en ny period.  
Styrelsens viceordförande Minna Lairi utnämnde Pihkala till ”kyrkans missionsbiskop” som tack för dennes satsningar på sällskapets teologiska linjedragningar, strategier, organisationsutveckling och utveckling av internationella kontakter.

Stadgeändring godkändes

Årsmötet godkände sällskapets stadgeförnyelse efter den första behandlingen. Stadgarnas ikraftträdande förutsätter att styrelsens extraordinära möte behandlar och godkänner stadgarna. Beslutet om personmedlemskap, som innebär att enskilda medlemmar inte längre kan ansluta sig till föreningen, godkändes. Nuvarande personmedlemmar behåller sitt medlemskap
– Av alla understödsintäkter kom 15,7 miljoner från församlingarna, det vill säga 72 procent. Man kan alltså säga att Finska Missionssällskapet, förutom att ägas av församlingarna också i huvudsak är en församlingsfinansierad missionsorganisation, poängterade förvaltningsdirektör Lauri Haavisto.

Gamla medlemmar till ny period i styrelsen

Tre av styrelsens medlemmar omvaldes: verksamhetsledare Simo Juntunen från Lappo stift (337 röster), missionssekreterare Minna Lairi från Träskända, Esbo stift (323 röster) samt pastor Kai Jantunen från Nyslott, St. Michels stift (272 röster). Som ny medlem valdes Matti Repo, biskop i Tammerfors stift (402 röster). Repo tar vid efter biskop Juha Pihkala som avslutar sin verksamhetsperiod.

Följande personer fortsätter i sällskapets styrelse: Lotta Gammelin (Helsingfors stift, Risto Kormilainen (Kuopio stift), Mikko Myllys (Helsingfors stift), Kaija Pispa (Tammerfors stift), Tapani Rantala (Åbo ärkebiskopssäte), Gina Rivera (Borgå stift), Kimmo Saares (Helsingfors stift) och Minna-Maaria Sipilä (Uleåborg stift).
I årsmötet deltog 486 representanter, varav 414 delegater representerade församlingar, 18 medlemsorganisationer och 35 var personmedlemmar.

 Den lutherska kyrkans församlingar är kallade som medlemmar i sällskapet. Därtill är cirka 30 kyrkliga organisationer medlemmar i sällskapet. Personmedlemmarna uppgår till 400.

Eeva-Kemppi Repo/Joanna Lindén