Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Nyhetsrapportering från Syrien betonar terrorism

Mediefrukost 16.2 på utrikesministeriet med lansering av undersökningsresultaten.
Mediefrukost 16.2 på utrikesministeriet med lansering av undersökningsresultaten.

”Det är inte ofta vi hör och ser nyhetsrapportering om de pågående syriska fredsinsatserna på olika nivåer, istället är det krigsbilder som fyller våra tv-rutor. Flera av de syrier jag har mött har betonat hoppets betydelse för deras överlevnad mitt i konflikten. En av Syria Initiatives centrala betydelser, är att föra människor samman och ge hopp om att konflikten kan lösas”, konstaterar Kristiina Rintakoski, chef för sällskapets freds- och påverkansarbete.

Terrorism, konflikter och IS dominerar nyhetsrapporteringen gällande Syrien. Ämnen som humanitär hjälp, flyktingar och de civilas lidande får mindre plats  i offentligheten. Det här visar en internationell undersökning som mediebevakningsbyrån Meltwater gjort.

Sökningar gjordes i digital media såsom webbtidningar och sociala medier under tiden 10.3.2015–10.8.2015. Resultaten från undersökningen presenterades vid Finska Missionssällskapets och Utrikesministeriets mediefrukost 16.12.2015.

“Enligt undersökningen figurerade flyktingkrisen i media först i augusti, då krisen började synas vid Europas gränser. Före det var nyhetsklippen korta och ofta ensidiga. Nyhetsrapportering med flyktingtema ökade då från sju till 23 procent”, konstaterar Finska Missionssällskapets expert inom fred och försoning, Lea Pakkanen.

Undersökningen visar liknande resultat i sociala medier, där terrorism var det vanligaste temat.

“Att måla upp en exakt bild av Syrienkonfliktens förekomst i sociala medier är utmanande på grund av de många bottinläggen, det vill säga spam, från olika ideologiska grupper. I sociala medier diskuterades mera aktivt och omfattande om humanitär hjälp och flyktingar än i traditionella medier, men dessa inlägg hamnade ändå internationellt sett i skuggan av bottinläggen”, säger Lea Pakkanen.

Diskurserna i syriska och internationella medier står långt ifrån varandra, eftersom västerländska medier mycket sällan hänvisade till syriska källor.

Finlands största fredsprojekt

Finska Missionssällskapet har stött fredsarbetet i Syrien sedan år 2013. Projektet i fråga är Finlands största inom fredsbyggande. Projektet stärker kunnandet och nätverksbyggandet bland de fredsaktörer som arbetar i Syrien och stöder dialogen mellan parterna för att uppnå fred. Finska Missionssällskapet verkar tillsammans med sina partner i nära samarbete med EU- och FN-aktörer. Målet är att ge en röst åt syrierna och deras tankar om en rättvis fred och framtida lösningar. Ett av målen är att aktivera massmedierna i fredsarbetet.

Den redan fem år långa konflikten i Syrien är förutom vår tids största humanitära katastrof även en enorm regional utvecklingskris. Konflikten har tvingat nästan hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner på flykt, 200 000 människor har mist livet och mer än 12 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Konflikten bidrar till radikalisering, som direkt påverkar säkerheten i Europa och även i Finland.

Bekanta dig med undersökningen

Mera information (på finska):

Finska Missionssällskapets projektledare för fred, Minna Saarnivaara tfn 050 517 8396
Finska Missionssällskapets expert på fred och försoning, Lea Pakkanen tfn 040 451 4136