Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ombalantus rituella sten överräcktes till Namibias president Pohamba

”Nu kan våra barn och barnbarn ta del av den här stenens betydelse"
”Nu kan våra barn och barnbarn ta del av den här stenens betydelse"

Finska Missionssällskapet överlämnade ombalantu-stammens rituella sten till Namibias president Hifikepunye Pohamba, som befinner sig på statsbesök i Finland. Stenen har förvarats 80 år i sällskapets museum.

Ombalantu-stammens rituella sten skänktes i början av 1900-talet till missionär Heikki Saari, som då var verksam i nuvarande norra Namibia. Stenen hade använts av ombalantu-stammen i samband med pojkarnas vuxenriter, och innan man drog ut i krig vässade man spjuten på stenens kant.

Heikki Saari återvände till Finland för en hemmaperiod år 1931 och donerade den rituella stenen till Finska Missionssällskapets museum år 1932. Sedan dess har stenen uppbevarats i muséet.

Stenen överräcktes till president Pohamba av Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen, som avslutade sitt tal med att nämna att överlåtelsebeslutet har gjorts av Finlands nationalmuseum.

”President Pohamba, det är för mig ett stort privilegium att få överräcka denna ombalantu-sten till nationalmuséet i Namibia i enlighet med vad som nämns i överlåtelseavtalet som gjorts med Finlands nationalmuseum.”

”En historisk händelse”

President Hifikepunye Pohamba tackade Finska Missionssällskapets verksamhetsledare för mottagandet i missionskyrkan och konstaterade att det är en historisk händelse. Han uttryckte också sin tacksamhet över samarbetet med Finska Missionssällskapet, den finska staten och kyrkan.

”Vi kommer ihåg det arbete som kyrkan har gjort för oss, och missionärerna som sändes till oss så tidigt som 1869.”

Presidenten uttryckte sin tacksamhet för den diakonala insats som missionärerna gjorde i norra Namibia.

”När ni kom lärde ni oss att läsa och skriva. Ni byggde sjukhus och kliniker.”

Presidenten höll fram den hjälp som Namibia fick av Finland under självständighetsprocessen samtidigt som han poängterade vikten av framtida samarbete mellan länderna.

I slutet av sitt tal framhöll president Hifikepunye Pohamba att stenen nu förs till dess ursprungliga ägare.

”Jag vill uttrycka mina djupa tacksamhet för den här kulturarvssymbolen. Nu kan våra barn och barnbarn ta del av den här stenens betydelse”.

Tack vare missionsarbetet som startade år 1870 har Finland och Namibia långvariga och goda relationer.  Finland stödde starkt Namibias självständighetsprocess. Kontakterna är fortfarande livliga bland annat inom vetenskaps-, undervisnings- och kultursektorn samt mellan kyrkor och kommuner.

Tillställningen i Finska Missionssällskapets kyrka var en del av programmet under president Pohambas sista besöksdag i Finland. På programmet stod också en träff med namibier i Finland samt med representanter för Finland-Namibiasällskapet.

konstaterade president Hifikepunye Pohamba i sitt tal. Bredvid presidenten står biskopen för Namibias evangelisk-lutherska kyrka
konstaterade president Hifikepunye Pohamba i sitt tal. Bredvid presidenten står biskopen för Namibias evangelisk-lutherska kyrka