Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Oroliga anhöriga kontaktar FMS missionärer

Förfrågningar från olika håll i världen gällande försvunna finländare har tidvis överbelastat FMS missionärernas telefonlinjer. ”Vi har gett oroliga anhöriga all den information som finns att få , har varit i kontakt med släktingar i Finland,” berättar diakonissan Anneli Könni.

Könni har dejourerat i Samitiveet sjukhus i Bangkok dygnet runt bland patienterna och hjälpt med evakueringen.

”Hela natten har vi försökt samla finländska patienter till Bangkok Nursing Home. Sjukhusets ledning har med tacksamhet tagit emot den hjälp som FMS missionärerna har gett. Fem finländska läkare anlände på torsdag eftermiddag till Bangkok.”

Familjemedlemmar finner varandra

Det har krävt mycket arbete att samla skadade från tio olika sjukhus till ett ställe. En av de stora utmaningarna har varit att sammanföra familjemedlemmar som är patienter på olika sjukhus till samma ställe.

”Många har endast ett önskemål – förbön”, säger diakonissan Leena Helle från Bangkok Nursing Home. ”Många barn och ungdomar, som har förlorat sina föräldrar, oroar sig över vem som tar hand om dem, då de återvänder till Finland.”

Pol.mag. Tero Norjanen  dejourerade med norska missionärer i Skandinaviska kyrkans kriscentrum, dit svenska och danska hjälpbehövande hade samlats. Han har också besökt sjukhusen i Bangkok och letat efter möjliga finländska patienter, eftersom Utrikesministeriet försöker kartlägga finländarnas situation. Pastor Jukka Helle har rest med finska läkare till Hadyai, 350 km söder om Phuket, där det finns flera finländska patienter.

Den nationella nyhetskanalen i Thailand efterlyste även i sin nyhetssändning finsk- och svenskspråkigt tolkhjälp till sjukhusen i södra Thailand.

Prästskjortorna leder till krishjälp

FMS  pastorer Jukka Helle och Suvimarja Rannankari-Norjanen har besökt sjukhusen i Phuket och samtalat med de skadade.

”Den hjälp av lokala aktörer som både vi, utrikesministeriets och resebyråernas personal har fått är otroligt värdefull,” konstaterar Jukka Helle. ”De fysiska skadorna och människornas chocktillstånd åstadkommer lätt en känsla av skuld hos oss, som hjälper och inte har upplevt katastrofen, då den skedde. Då jag går till en sjukbädd har jag en känsla av att träda på helig mark. Jag kan bara stanna och lyssna. Jag räcker till bara i min egen begränsade kapacitet.”

Biskop Eero Huovinen och pastor Simo Huhta har dejourerat hela natten på flygfältet i Phuket, som nästan förvandlats till ett sjukhus.  Många andra utlänningar kom också för att samtala, då de upptäckte personer i prästskjorta.

Pastor Jyrki Markkanen från Finska Missionssällskapet reser till Thailand på torsdagen med den enhet från centralkriminalpolisen som identifierar offren. Markkanen har arbetat inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand i sju år som FMS missionär, talar thai och känner kulturen på området. Han har också fungerat som turistpräst i Bangkok.

Till samma identifieringsteam hör också kyrkoherde Kaj Engström. Prästernas uppgift är att ge andligt stöd.

Trettondagens kollektmål förändrats

Trettondagens kollekt 6.1. som traditionellt har tillfallit Finska Missionssällskapet samlas nu för att hjälpa offer för katastrofen i Sydostasien.

En del av kollekten går till offren i Thailand, via den lokala evangelisk-lutherska kyrkan, en del till övriga drabbade områden i Sydostasien.

Diakonissan Leena Helle framhåller att många finländare är både tacksamma och rörda över hur den lokala befolkningen har hjälpt dem, deltagit i räddningsoperationer, burit dem för att få vård, skaffat mat och vatten. 

Finländarna som överlevt har nu återvänt till sina hem. Många thailändare har förlorat allt, sitt hem, sina ägodelar och sitt arbete. Ett enormt behov av andligt och materiellt stöd kvarstår länge på katastrofområdet.

Lilja Kinnunen-Riipinen, Bangkok, Ann-Christine Marttinen/FMS