Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Oroligheter i Tanzania mellan kristna och muslimer

Under den senaste veckan har oroligheter blossat upp mellan kristna och muslimer och Tanzania. Incidenterna började på fredagen den 12 oktober efter att en fjortonårig kristen pojke sägs ha urinerat på en koran. Budet spred sig snabbt i förorten Mbagala i Dar es-Salaam.

Detta ledde till demonstrationer och hot mot kyrkor i Mbagala och på andra orter i Tanzania, bland annat i Tanzibar och Kigoma i västra Tanzania.

En arg folkgrupp i förorten Mbagala attackerade flera kristna kyrkor, varav en kyrkobyggnad tillhör Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka. Byggnaderna fick skador och egendom fördes bort. Ett hundratal människor arresterades för attackerna.

President Kikwete har, i likhet med Tanzanias religiösa ledare – både kristna och muslimer, fördömt attackerna och vädjat till folket om lugn för att stävja konflikten. Också den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar i Tanzania har gjort uttalanden i offentligheten för att uppmana de kristna att hålla sig lugna.

Stämningen är ändå spänd på olika håll i Tanzania. Generalsekreteraren i Morogoro stift varnade under fredagsmorgonens andakt kyrkans anställda och bad dem vara på sin vakt med tanke på eventuella oroligheter efter muslimernas fredagsbön. Också i Mwanza, invid Victoriasjön, sägs stämningen vara tryckt.

Finska Missionssällskapet har 20 utsända på olika orter i Tanzania. Personalen har uppmanats var försiktiga, undvika långa arbetsresor och vid möjlighet stanna hemma. Finlands ambassad har också uppmanat till försiktighet och att undvika folkmassor speciellt i Dar es-Salaam.