Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pakistans kyrka deltar i räddningsarbetet

Monsunregn. Nödställda evakueras och inkvarteras i kyrkor och skolor i Risalpur och Nowshera i de översvämmade områdena i Pakistans nordvästra gränsprovins, Peshawar stift.

 

Kyrkans nödhjälp når drygt 1300 hinduiska och kristna nödställda familjer, minoriteter som redan tidigare är utsatta i samhället. Kyrkan bistår alla oavsett religiös tillhörighet. Pakistans kyrka meddelar att hjälparbetarna gör sitt yttersta för att rädda strandsatta människor och förmedla mathjälp.

Finska Missionssällskapet undersöker möjligheterna för kanaliserande av nödhjälp till området tillsammans med sina samarbetsparter i Pakistan.

Kyrkans klinik i Risalpur inleder en vaccinationskampanj mot kolera för att hindra att sjukdomen sprider sig med vattenmassorna. Det behövs också vaccin mot stelkramp.

Behov av katastrofhjälp och återuppbyggnad

Finska Missionssällskapets missionär Jenni Haunia befinner sig just nu på hemmaperiod i Finland. Fysioterapeut Haunia arbetar vid det kristna sjukhuset i Tank. Sällskapet samarbetar också med sjukhuset Bannu, kliniken i Risalpur-området och hälsostationen i gränsprovinsen Dera Ismael Khan.

Humphrey Peters, biskop i stiftet i Peshawar i de nordvästra gränsprovinserna, har besökt de katastrofdrabbade områdena. Han säger att förödelsen inte går att jämföra med någonting han tidigare upplevt: raserade byggnader, vattenfyllda hus och avliden kreatur på vidsträckta områden.

Vädjan om förbön

Enligt lokala väderprognoser väntas mera regn den här veckan. Det är svårt att röra sig på de krisdrabbade områdena eftersom vattenmassorna har svept bort broar. Det här försvårar också kontakten till församlingarna i Peshawar stift.

Biskop Peters ber främst om förbön för sitt land och de som drabbats av naturkatastrofen. Peters är speciellt oroad över hur återuppbyggnadsarbetet kommer att utvecklas.

Sjukhus drabbade

Sjukhuset i Tank har också skadats av översvämningarna. Sjukhusets administratör Simon P. Nadeem berättar att man lyckats pumpa ut vattnet och att sjukhuset nu måste rengöras och torka upp. Sjukhusets läckande tak kommer att repareras när läget stabiliserar sig. Vattenmassorna nådde också sjukhusets röntgenmaskin och övrig apparatur. Först när utrustningen torkar kan man undersöka skadorna.

Nadeem Gill vid Peshawar stifts ekonomiavdelning säger att en kartläggning över skadorna pågår vid sidan av räddningsarbetet.

–  Vi försöker rädda nödställda med motorbåtar och militärhelikoptrar. Biskopskontoret samlar för tillfället in nödvändig data angående minoritetsbefolkningarnas situation i katastrofområdet.

Miljontals nödställda

Tusentals byar ligger under vattenmassorna i provinsen Khyber Pukhtoonkwa, det område som drabbats värst i Peshawar stift. Alla vägförbindelser till provinsen har förstörts och hjälparbetare försöker nå området till fots eller med båt och helikopter.

Nästan två miljoner människor har förlorat sina hem i översvämningarna i Pakistan. Enligt FN har översvämningarna på ett eller annat sätt försvårat livet för drygt 13,8 miljoner människor. 1600 människor har mist livet, meddelar FN. Översvämningarna, förorsakade av kraftiga monsunregn, är de värsta i Pakistan på 80 år.

Finska Missionssällskapet har verkat i Pakistans Nordvästra gränsprovins i femtio år, numera i samarbete med Pakistans kyrka, grundad 1970.

 

Joanna Lindén/ Finska Missionssällskapet 6.8.2010(uppdaterad 10.6)