Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Pauliina Parhiala är Finska Missionssällskapets nya verksamhetsledare

Pastor, teologie och filosofie magister Pauliina Parhiala har valts till Finska Missionssällskapets nya verksamhetsledare. Hon är historiskt sett den första kvinnan som leder en av kyrkans officiella missionsorganisationer.

Pauliina Parhiala. Foto: Marjatta Kosonen

Finska Missionssällskapets styrelse valde enhälligt Pauliina Parhiala till uppdraget. Just nu arbetar hon som chef för diakoni och utveckling vid Finska Missionssällskapet.

”Parhiala har engagerat sig i en holistisk missionssyn. Hon känner till de förändringar som pågår i Finska Missionssällskapets verksamhetsmiljö och det därav följande behovet att förtydliga organisationens strategi i samarbete med styrelsen. Mitt i denna period av omvälvningar anser hon att det är viktigt att Missionssällskapet tar hänsyn till församlingarnas och samarbetskyrkornas förväntningar”, säger biskop Simo Peura, ordförande i Missionssällskapets styrelse.

”Parhiala har visat starka prov på ledarskap. Hon är kapabel till både självständigt och gemensamt beslutsfattande. Hon är en starkt inkluderande chef som har mycket goda förmågor inom personalledning”, fortsätter Peura.

”Vi har en viktig gemensam uppgift i Guds arbete i världen”

Parhiala har lång erfarenhet av internationell diakoni och utvecklingssamarbete samt chefsbefattningar. Hon började som chef för diakoni och utveckling vid Missionssällskapet i januari 2022. Dessförinnan har hon arbetat i Tanzania som landschef för den norska kyrkans utlandshjälp. Hon har också verkat som chef för Lutherska världsförbundet i Jerusalem, chef för ACT-alliansen i Genève samt regional chef för Kyrkans Utlandshjälp i Mellanöstern. Därtill har hon varit tillförordnad verksamhetsledare, direktör för internationellt arbete samt verksamhetsledare för Crisis Management Initiative. Hon vigdes till präst år 2022.

”Missionssällskapet är ett fönster mot den globala kyrkan och dess arbete för hopp över hela världen. Missionssällskapets värderingar och roll i kyrkans missionsuppdrag, liksom Missionssällskapets betydelsefulla strävanden i det holistiska missionsarbetet, är inspirerande. Jag har sett effektiviteten i Missionssällskapets och dess samarbetspartners arbete i olika delar av världen. Jag vill möjliggöra en fortsättning och expansion av arbetet. Som verksamhetsledare kan jag bidra till den strategiska ledningen av Missionssällskapet och en konsekvent styrning av arbetet i en snabbt föränderlig miljö”, säger Parhiala.

Enligt Parhiala kommer Missionssällskapet även i fortsättningen att vara en sakkunnig, pålitlig och intressant kristen organisation samt en konkret kanal och en önskad samarbetspartner för att stärka tron, hoppet och kärleken i världen.

”Efter pandemin lever vi i politisk och ekonomisk osäkerhet. Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden förändrar förutsättningarna för ett gott liv. Den operativa och finansiella miljön för vårt arbete håller också på att ändras. Allt detta medför omställningar även i Missionssällskapets verksamhet. Förändringarna utgör fina möjligheter till förnyelse. Vi tar vara på de möjligheter som situationen medför”, säger Parhiala om sin syn på Missionssällskapets framtid.

”Jag vill stärka hoppet mitt i hopplösheten och intensifiera vår kontakt till den världsvida kyrkan. Vi har ett viktigt gemensamt uppdrag i Guds verk i världen. Jag vill stöda Missionssällskapet så att arbetet har framgång. Jag tror att det finns goda förutsättningar för detta. Understödarna, samarbetspartnerna och medarbetarna är engagerade. Det finns ett växande behov av arbetet. För min del hoppas jag kunna avlägsna hindren för att nå gemensam framgång och skapa förutsättningar för en ökning av resurserna”, fortsätter Parhiala.

Parhiala börjar arbeta som verksamhetsledare 1.8.2023.

Finska Missionssällskapet är en av den evangelisk-lutherska kyrkans missionsorganisationer och en av de största organisationerna inom utvecklingssamarbete i Finland.

Ytterligare information:

Ordförande för Missionssällskapets styrelse, biskop Simo Peura, tfn 0400 927 153, simo.peura@elisanet.fi

Pauliina Parhiala, tfn 040 8201 996, pauliina.parhiala@suomenlahetysseura.fi