Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Risto Ahonen: ”Missionskonferensen i Edinburgh är en milstolpe i kyrkohistorien”

Världsmissionskonferensen 1910 i Edinburgh är en av de viktigaste samlingarna i kyrkohistorien och startskottet för den ekumeniska utveckling som senare ledde till bl.a. grundandet av Kyrkornas världsråd. I konferensen deltog även åtta personer från Finska Missionssällskapet under ledning av missionsdirektor Jooseppi Mustakallio. En hundraårsjubileumskonferens ordnades 2–6 juni i Edinburgh. Denna gång deltog missionsdirektor Seppo Rissanen och sekreteraren för teologiska frågor Risto Ahonen.

”Konferensen 1910 i Edinburgh hade också en särskild betydelse på grund av att den inföll mellan två epoker. Det hade varit ett framgångsrikt århundrade för den västerländska missionen, som gick in i ett helt nytt tidevarv i och med att kyrkorna i tredje världen började ta ansvar för världsmissionen”, säger Risto Ahonen.

Konferensen infaller igen i ett brytningsskede

Vid Edinburgh II dryftas utöver läroteman bl.a. vad kristet missionsarbete är bland andra religioner eller vad postmodernismen betyder för missionen. Förhållandet mellan missionsarbete och maktutövning utvärderas också: man funderar på vilka former missionsarbetet inte skulle få anta.

Till Edinburgh II har bjudits in 250 personer från olika kontinenter. Dessutom hålls mindre evenemang i olika länder där konferensens teman avhandlas.

Risto Ahonen har under vårens lopp vid olika evenemang i Finland föreläst om vilken betydelse konferensen i Edinburgh hade. Konferensen behandlades ingående bl.a. vid vårmötet i Ekumeniska Rådet i Finland i april. Ahonen har också skrivit förberedelsematerial till konferensen i Edinburgh.

”Även den här konferensen verkar bli en symbol för omvälvande förändringar och en ny epok”, tror Ahonen.

”Kristendomens kraftiga ökning i söder och öster har i grunden förändrat situationen inom världsmissionen. De som sänder ut, de som reser ut och föremålen för missionsarbetet, missionsfälten och missionsinriktningen har förändrats. Många experter anser att kristendomen återvänder till Europa med afrikanska och asiatiska invandrare och missionärer. Vi förkunnar evangelium för dem som inte ännu har hört om Kristus. I Europa står vi inför ett tidigare okänt problem. Hur ska vi tala till dem som inte längre vill höra om Kristus?”

Edinburgh är början på ett längre arbete

”I förberedelserna för Edinburgh II har betonats att det är en lång process som lyfter upp en stor mängd brännande frågor inom missionsarbetet och kyrkorna till internationell debatt. I nio forskningsarbetsgrupper har man grundligt satt sig in i många centrala frågor. I själva Edinburgh ordnas många parallella evenemang och under årets lopp många betydande samlingar på olika håll i världen. Avsikten är att debatten kring konferensen i Edinburgh 2010 ska fortgå länge”, berättar Risto Ahonen.

Edinburgh 2010-konferensens egna sidor

Bilaga: Risto Ahonens föredrag vid ERF:s vårmöte 19.4.2010 om Edinburgh 1910 och den ekumeniska missionssynen.