Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Röntgenapparat, tält och mediciner till Pakistan

Finska Missionssällskapet har förbundit sig att stöda Bach kristna sjukhus med  sammanlagt 100 000 euro för att täcka jordbävningsoffrens vårdkostnader.  Sjukhuset ligger vid Karakorum Highway, och är ett av de enda på områdetsom inte skadades av jordbävningen 8.10.

FMS donerade också en portabel röntgenapparat och en bildprocessor, eftersom sjukhusets gamla manuella apparatur är långsam. Merparten av patienterna, som skadats, har olika slag av benbrott.

Den extra röntgenmaskinen behövs snabbt, berättar överläkaren på Bach sjukhus, dr Luke Cutherell. Eftersom människorna inte har kunnat få hjälp i tid börjar de öppna benbrotten nu vara så grava att det enda sättet att spara en människas liv är amputering.

FMS har också sänt 7 500 euro till ett litet sjukhus norr om Bach, Garhi Habib Ullah via Peshawar stift inom Pakistans kyrka. Ett team på fjorton sjukvårdare har rest från stiftet till katastrofområdet. I Garhi Habib Ullah vårdar man patienter som kommer från de kringliggande byarna. Teamet startar ett litet fältsjukhus, som också kommer att distribuera livsmedel.  Sekreteraren för utbildning och hälsovård i Peshawar stift Humphrey Peters säger att fältsjukhuset kommer att fungera åtminstone ett halvt år framåt.

Katastrofen inverkar på kommande generationer

Katastrofens följder kommer att synas i Pakistans norra delar i årtionden. Det räcker länge att bygga upp bostäder och infrastruktur. Vägarna måste öppnas och skolor fås i gång. Men ännu längre kommer det att räcka innan man ”återuppbygger” människorna. De behöver fysisk och psykisk hjälp omgående, men även i fortsättningen behövs terapi, rehabilitering, hjälpmedel såsom kryckor, rullstolar, proteser och omskolning. Listan är oändligt lång. För detta behövs det internationella samhällets hjälp på långsikt´.

Finska Missionssällskapets fyra missionärer i Pakistan är redo att resa till sjukhusen i norr genast om de kallas dit. För tillfället arbetar alla per distans, inköper förnödenheter och förmedlar Finska Missionssällskapets bistånd till de mål där det behövs hjälp.

Katastrofinsamlingens konton är Sampo 800014-161130, Nordea 101630-77440, ACA 578007-141240 och Aktia 405510-2255596. Skriv ”jordbävningen i Pakistan” i rutan för meddelanden. Donationer kan också sändas genom textmeddelande AID5 eller AID10 (5/10 e) till numret 16579.