Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Så bygger man kyrkor på landsbygden i Tanzania

Missionär Mikko Pyhtilä inhandlar byggnadsmaterial av köpman Peter Sosomalle (till vänster). Ledande evangelist Nathanel Mkumbo (till höger) och Mwabusalu församlings sekreterare Josef Mitanda (i bakgrunden) granskar inköpen. Foto Sebastian Alloys
Missionär Mikko Pyhtilä inhandlar byggnadsmaterial av köpman Peter Sosomalle (till vänster). Ledande evangelist Nathanel Mkumbo (till höger) och Mwabusalu församlings sekreterare Josef Mitanda (i bakgrunden) granskar inköpen. Foto Sebastian Alloys

Mikko Pyhtilä och Sebastian Alloys handskades med stora pengar i slutet av förra året. Shillingar byttes mot spik, cement och takplåt. På så vis fick man byggmaterial till de pågående kyrkbyggena innan regnperioden började.

”I allmänhet rör vi oss inte med stora summor i byarna”, påpekar Mikko Pyhtilä, en av Finska Missionssällskapets utsända missionärer i Tanzania.
”Sebastian och jag reser närmast runt och inspekterar hur arbetet framskrider. Samtidigt uppmuntrar vi församlingsborna att själva samla in pengar och med gemensamma krafter bygga kyrkor och en prästgård.”
”För det mesta rör vi oss alltså helt utan pengar på fickan, vi deltar till exempel i gudstjänster.”
Kyrkbyggena finansieras av finländare. De pengar som samlats in av Finska Missionssällskapet har betalats in på kontot för Victoriasjöns östra stift.  Mikko Pyhtilä lyfte 11,5 miljoner shilling (ca 5 300 euro) inför resan, eftersom det nästan bara går att handla med kontanter i Tanzania – i synnerhet på landsbygden.
Sedan han lyft pengarna åkte Mikko tillsammans med sin arbetskamrat Sebastian Alloys till Maswa för att köpa byggmaterial till kyrkorna.
Vid prosteribyrån i Maswa överlämnade de fyra miljoner shilling av summan till byggkommittén för en prästgård i Mwamitumai. Kommittén har visat sig värd förtroendet: den har noggrant redovisat alla pengar den fått. De andra byarna har ingen motsvarande kommitté, och inköpen till dem måste männen betala själva direkt till affärerna.

Spikar, plankor och cement för kyrkan

Inköpslistorna och kvittona granskades noga innan byggmaterialet kunde börja lastas. När allt var betalt, hyrde männen en lastbil som lastades med allt material. Takplåtarna lades underst så att de inte skulle ta skada och vrida sig på resan.

Sedan evangelisterna och byggarbetarna lastat plankorna och bräderna i bilen körde männen till en verkstad där trävirket hyvlades färdigt. Det finns ingen el i byarna, så därför skulle man bli tvungen att hyvla dem för hand.
När kvällen redan börjat skymma startade lastbilen från Maswa mot kyrkbyggena i Mwabusalu och Senani. Med sig hade man också varor för en prästgård i Mwamitumai.
Ganska snart efter lastbilens besök var takplåtarna och dörrarna redan på plats i kyrkan i Senani. Nu kan de första gudstjänsterna hållas i den egna nya kyrkan. 

Församlingsborna deltar i kyrkbygget

Största delen av befolkningen i Victoriasjöns östra stift i nordvästra Tanzania är inte kristen. Uppsökande evangelisationsarbete görs i ett område där de kristna utgör mindre än 10 procent av befolkningen. Arbetet utförs genom hembesök och genom att man visar kristna filmer vid utomhusevenemang.

Arbetet har börjat bära frukt. De nya församlingarnas arbete stärks när man ger medlemmarna katekesundervisning och medlemmarna får lära andliga sånger och psalmer.

Brådskande byggen

Kyrkbyggena brådskar, eftersom församlingarna inte längre kan använda statens skolbyggnader. Gudstjänster, dopundervisning och körövningar hålls under bar himmel eller under regnperioderna i tomma bomullsförråd.

Kyrkbyggnaderna är anspråkslösa, och det krävs inget stort kapital för att bygga dem. De lokala kristna deltar i byggarbetet bl.a. genom att göra lertegel, gräva grunden för kyrkan, skyffla sand från flodbottnen, bära vatten till byggarbetsplatsen, laga mat åt arbetskarlarna och hjälpa till där de behövs.
De fattiga församlingarna behöver hjälp för att kunna köpa grus, cement, takplåtar, trä- och gallerdörrar och gallerförsedda fönsterkarmar samt för transportkostnader och anställning av yrkesbyggare.